Žaliavinio pieno gamybos sektoriaus konkurencingumo vertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žaliavinio pieno gamybos sektoriaus konkurencingumo vertinimas: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
129 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2005 metais Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos fakulteto Ekonomikos katedroje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Evaluation of competetive ability of raw milk production sector Vilnius [i.e. Akademija (Kauno raj.)] 35 p. : schem
Summary / Abstract:

LTLietuvos sutarties su Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO) pasirašymas, integracija į Europos Sąjungą (ES) iškelia šalies žemės ūkio konkurencingumo didinimo būtinybę. Norint susidaryti pilnavertį konkurencingumo visame žemės ūkyje ir atskirose jo šakose vaizdą, būtina atlikti išsamų ir nuoseklų konkurencingumo vertinimą. Konkurencingumo žemės ūkyje vertinimo koncepcijos yra arba vienpusės: įvardinami tik konkurencingumą šioje šakoje lemiantys veiksniai arba atskirų konkurencingumą apibūdinančių rodiklių poveikio vertinimas. Disertacijoje tikslas yra įvertinti žaliavinio pieno sektoriaus konkurencingumą pagal parengtą konkurencingumo vertinimo modelį konkurencinio pranašumo, pelningumo ir valstybės biudžeto paramos veiksnių pagrindu, numatant kryptis žaliavinio pieno gamybos sektoriaus konkurencingumui didinti. Pirmoje dalyje analizuojama konkurencingumo koncepcija, konkurencinį pranašumą formuojančių veiksnių sistema, konkurencingumo vertinimo modeliai bei jų taikymo žemės ūkio sektoriuje aspektai. Antroje dalyje nagrinėjami konkurencingumo vertinimo modelio sudarymo metodologiniai aspektai, rodiklių sistema bei modelio taikymo galimybės žaliavinio pieno gamybos sektoriuje. Trečioje dalyje pateikiamas autorės sudarytas žaliavinio pieno sektoriaus konkurencingumo vertinimo modelis konkurencinio pranašumo, pelningumo, valstybės biudžeto ir ES fondų paramos aspektais. Numatomos žaliavinio pieno gamybos sektoriaus konkurencingumo didinimo kryptys ir priemonės. [Iš leidinio]

ENSigning of the agreement between Lithuania and the World Trade Organisation (WTO), integration into the European Union (EU) necessitates increase of competitiveness of the national agriculture. In order to get the full view of competitiveness in the entire agriculture and its individual branches, it is necessary to assess competitiveness in a comprehensive and coherent manner. The concepts of assessment of competitiveness of agriculture are either one-sided, where only the factors determining competitiveness in this field are identified, or assessment is given as to the impact of individual factors defining competitiveness. The purpose of the thesis is to assess competitiveness of the raw milk sector, using the formulated competitiveness assessment model on the basis of the factors of competitive advantage, profitability and state budget support, and define the directions of increase of competitiveness of the sector of raw milk production. The first part analyses the concept of competitiveness, the system of the factors forming competitive advantage, competitiveness assessment models and the aspect of their application in the agricultural sector. The second part looks into the methodological aspects of formulation of competitiveness assessment model, the system of indicators and possibilities of application of the model in the sector of raw milk production. The third part presents the competition assessment model formulated by the author for the raw milk sector in terms of competitive advantage, profitability, state budget and EU funds support. Directions and means of increase of competitiveness of the sector of raw milk production are defined.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10838
Updated:
2022-02-07 20:08:27
Metrics:
Views: 13
Export: