Viešojo administravimo institucijų vertybių ir organizacinės kultūros sąveikos analizė : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo administravimo institucijų vertybių ir organizacinės kultūros sąveikos analizė : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas: disertacija
Alternative Title:
Analysis of the Interdependence Between Values and Organizational Culture in Public Administration Organizations: Social Sciences, Management and Administration
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
129 p
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Analysis of interaction between the values and organizational culture in public administration institutions Kaunas, 2007 30 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama Lietuvos viešojo administravimo institucijų organizacinė kultūra ir vertybinės, orientacijos siekiant nustatyti Lietuvos viešojo administravimo institucijų biurokratinių ir naujojo viešojo valdymo vertybių ryšį su organizacine kultūra. Darbe nustatyti biurokratinio ir naujojo viešojo valdymo ypatumai, apibrėžta organizacinės kultūros interpretacijų įvairovė, patikslinant organizacinės kultūros ir vertybių sampratą bei reikšmę viešajame sektoriuje, atskleista vertybių raida viešajame sektoriuje. Pritaikius organizacinės kultūros vertinimo metodiką, suteikiančią galimybes tirti organizacinę kultūrą ilgalaikiu metodu, nustatytas Lietuvos viešojo administravimo institucijų esamas ir pageidautinas organizacinės kultūros tipas. Darbe sukonstruota viešojo sektoriaus vertybių sistemos vertinimo metodika, leidžianti diagnozuoti esamas ir pageidautinas vertybes bei atotrūkį tarp jų. Nustatytas ryšys tarp biurokratinių ir naujojo viešojo valdymo vertybių ir organizacinės kultūros. Remiantis teorine analize bei empirinio tyrimo rezultatais, numatytos tolesnės tikslingos organizacinės kultūros kūrimo kryptys. [Iš leidinio]

ENThe dissertation analyses the organizational culture and values of Lithuania’s public administration organizations with the aim to establish the relationship between the organizational culture and bureaucratic as well as modern public management values in Lithuania’s public administration organizations. The paper defines bureaucratic and modern public management, describes various interpretations of organizational culture, clarifies the concept of organizational culture and values as well as their importance in the public sector, and describes the development of values in the public sector. The dissertation identifies both current and preferred types of organizational culture in Lithuania’s public administration organizations by using an appropriate evaluation methodology that allows analyzing organizational culture with the help of a long-term method. The paper describes an evaluation methodology for the public sector’s value system that enables to identify both current and preferred values as well as gaps among them. It defines the relationship between bureaucratic and modern public administration values and organizational cultures. The theoretical analysis and the findings of the empirical analysis are used to establish the next steps aimed at creating focused organizational culture.

Related Publications:
New public management and the conceptual upheaval of human resource management / Algimantas Sakalas, Milita Vienazindiene. Inžinerinė ekonomika. 2010, 21 (4), p. 417-425.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10835
Updated:
2022-02-07 20:08:23
Metrics:
Views: 25
Export: