Vartojimo sutarčių nesąžiningos sąlygos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vartojimo sutarčių nesąžiningos sąlygos: disertacija
Alternative Title:
Unscrupulous conditions in consumer agreements
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
253 p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir Maxo Planko lyginamosios ir tarptautinės pivatinės teisės institute Hamburge. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Unfair terms in consumer contracts Vilnius, 2007 37 p
Summary / Abstract:

LT[...] Šio darbo objektas – nesąžiningų sutarčių sąlygų vartojimo sutartyse kontrolė. Šis darbas skirtas nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse reglamentavimui išnagrinėti, aptariant istorinius aspektus – prielaidas, sąlygojusias nesąžiningų sąlygų sutartyse reguliavimą ir sutarties šalies interesų apsaugą, kai kita sutarties šalis piktnaudžiauja savo padėtimi, analizuojant vartojimo sutarties sampratą, o tuo pačiu ir kontrolės taikymą ratione personae atžvilgiu, bei kontrolės taikymo ribas, o tuo pačiu kontrolės taikymą ratione materiae, taip pat nesąžiningumo kontrolės kriterijus bei teisinio gynimo formas, kai sutartyse yra nesąžiningų sąlygų. [...] Nesąžiningų sąlygų kontrolė - tai ne sutarties laisvės principo ribojimai ar išimtis iš šio principo, bet greičiau sudarymas sąlygų sutarties laisvės principui įgyvendinti. [...] Nesąžiningų sąlygų direktyvos įgyvendinimo Lietuvos teisėje analizė ir padarytos įgyvendinimo klaidos patvirtino, kad ES direktyvų nuostatų įgyvendinimas nacionalinėje teisėje yra nuoseklus ir didelės valstybės atsakomybės reikalaujantis darbas. [...] Lietuva, kaip ir daugelis ES valstybių narių, neišvengė klaidų perkeldama Nesąžiningų sąlygų direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę. Siekdama pašalinti turinio klaidas, autorė siūlo pakeisti atitinkamas Lietuvos civilinio kodekso bei Vartotojų teisių gynimo įstatymo nuostatas bei kitais būdais spręsti ir organizacinius jų trūkumus. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The object of this work is the inspection of unscrupulous conditions in consumer agreements. It examines the regulation of unscrupulous conditions in consumer agreements, discusses historical factors – presumptions conditioning the regulation of unscrupulous conditions in consumer agreements and protecting the parties’ interests, abuse of situation by some parties. It analyses the understanding of consumer agreement and the and applying control to such with respect to ratione personae and the limits of control, and applying control of such with respect to ratione materiae, and the criteria for controlling unscrupulousness and forms of legal protection where the agreement contains unscrupulous conditions. [...] Examination of unscrupulous conditions is not a limitation or revoking of the principle of freedom, but a forming the conditions of the agreement to carry out the principle of freedom. [...] Analysis of the way unscrupulous conditions directives have been implemented in Lithuanian law and the errors made confirm that implementing EU directive regulations in national law is an ongoing job requiring great responsibility of the state. […] Lithuania, in common with many EU Member States, has not avoided errors in integrating the Unscrupulous conditions directive regulations into the national law. The author suggests changing the appropriate Civil Code of Lithuania and the Consumer Rights protection regulations to eliminate the errors, and other ways of solving and organising the inadequacies. […].

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10831
Updated:
2022-02-07 20:08:33
Metrics:
Views: 23
Export: