Moteris prie istorijos šaltinio: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas profesorės Irenos Valikonytės 75 metų jubiliejui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Moteris prie istorijos šaltinio: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas profesorės Irenos Valikonytės 75 metų jubiliejui
Editors:
Saviščevas, Eugenijus, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2024.
Pages:
438 p
Series:
Vilnius University Open Series
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė kaip padėka — Moteris prie istorijos šaltinio / profesorės emeritės Irenos Valikonytės pokalbis su Eugenijumi Saviščevu — Žmonos, dukterys ir seserys: kilmingos moterys Viduramžių Lietuvoje (XIII–XV amžiai) / Rimvydas Petrauskas — Gedimino laiškai ir pirmosios dominikonų bažnyčios Vilniuje problema / Darius Baronas — „Pagal karo teisę ir papročius“: sutartys ir karo belaisviai XIV–XV amžiuose / Antanas Petrilionis — Prawo jako dar i dar wzajemny monarchy w Wielkim Księstwie Litewskim (na przykładzie przywileju ogólnoziemskiego z 1447 r.) / Volodymyr Polishchuk — Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio kanceliarijos rusėniški dokumentai paleografiniu aspektu / Andrius Jurkevičius — Darbas, nesustodavęs net Viešpaties dieną. Zigmanto I darbadieniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisme 1506–1544 metais / Eugenijus Saviščevas — Pirmojo Lietuvos Statuto kūnai / Karolis Čižauskas — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės viešieji notarai XVI amžiaus kryžkelėse: nuo 1512 metų Europos notariato nuostatų iki Antrojo Lietuvos Statuto / Inga Ilarienė — Kelios pastabos iš valdovo kanceliarijos darbo praktikų jos laikino valdytojo Ivano Hornostajaus laikais 1540–1546 metais (Lietuvos Metrikos knygų Nr. 24, 28 ir 231 (12-osios TBK) duomenimis) / Artūras Dubonis —Vilniaus teisminė autonomija ir 1566 m. sausio 16 d. Žygimanto Augusto privilegija – savivaldos teisių garantas teismo reformos metu / Mindaugas Klovas, Antoni K. Urmański — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštininkų karjera ir ją lėmę veiksniai 1566–1623 metų Lietuvos Metrikos duomenimis / Vita Malašinskienė — Siedem dokumentów i listów Mikołaja Krzysztofa „Sierotki” i Albrychta Władysława Radziwiłłów z końca XVI i początku XVII wieku dotyczących dziesięcin i innych świadczeń dla kościoła w Czernawczycach i prepozytury Św. Barbary w Brześciu / Łukasz Gołaszewski — Napisać przestępstwo lub odróżnić „sprawę kryminalną” od „krzywdy prostej” (Wołyń w ostatnim trzydziestoleciu XVI – na początku XVII wieku) / Natalia Starczenko — Žemaičių katedros kapitulos konstitucijos: raidė, dvasia, gyvenimas / Liudas Jovaiša — „Našlaičiams vaikams reikalinga pagalba“: pamestinukų žindyvės Vilniuje XVIII amžiaus antrojoje pusėje / Martynas Jakulis — Viešųjų bausmių taikymas vagims Vilniaus pilies teisme (XVIII amžiaus antrojoje pusėje) / Adam Stankevič — Sutuoktinės giminės fama vyro heraldikoje: Mykolo Juozapo Gorskio ir Marijonos Reginos Vainaitės vedybų atvejis (XVIII amžiaus antra pusė) / Jonas Drungilas — W obliczu klęski Prus – o działaniach władz guberni litewskich na przełomie lat 1806–1807 / Sławomir Godek.
Keywords:
LT
13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTStraipsnių rinkinyje, skirtame prof. Irenos Valikonytės 75 metų jubiliejui, autoriai iš Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos tyrinėja įvairius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos objektus, daug dėmesio skiria istorijos šaltinių (ypač Lietuvos Metrikos) tyrimams, LDK teisinės kultūros ir moterų padėties klausimams. Knygos tekstai lietuvių ir lenkų kalbomis su angliškomis santraukomis, papildyti interviu, kuriame prof. I. Valikonytė pasakoja apie savo asmeninį ir mokslinį kelią. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9786090710333; 9786090710340
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/108222
Updated:
2024-05-30 13:28:23
Metrics:
Views: 14    Downloads: 6
Export: