Informacijos paieškos vadyba bibliotekoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacijos paieškos vadyba bibliotekoje: disertacija
Alternative Title:
Information search management in the library
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
135 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojami bibliotekoje vykstantys žinių vadybos procesai, nagrinėjamos tarpininko vadybinės funkcijos informacijos paieškos metu, analizuojamas informacijos specialistų ir vartotojų ruošimas informacijos paieškai, pateikiama informacijos specialistų paieškos mokymo, diferencijuoto pagal žinias ir specialybę, koncepcija. Pirmoje darbo dalyje „Biblioteka – žinių vadybos institucija“ biblioteka apibūdinama kaip žinių institucija, nagrinėjamas jos tarpininkavimas informacijos paieškos procese, analizuojamas bibliotekoje vykdomas žinių vadybos procesas. Antroje dalyje „Informacijos paieškos, kaip žinių vadybos, proceso samprata“ analizuojama, kaip įvairiose informacijos paieškos teorijose formavosi vadybinė paieškos proceso samprata, nagrinėjamos informacijos specialisto vadybinės funkcijos, analizuojama tarpininko ir vartotojo sąveika paieškos metu. Trečioje dalyje „Informacijos paieškos gebėjimų ugdymas informacijos paieškos vadybos požiūriu“ įrodoma, kad bibliotekoje vykstančios informacijos paieškos vadybos efektyvumas priklauso nuo visuomenės informacinių gebėjimų ugdymo. Remiantis dviem etapais: 1995–1997 m. TEMPUS projekto „Informacijos menedžmento programa Lietuvai“ metu ir 1998–2000 mokslo metais, atlikta informacijos specialistų profesinio rengimo informacijos paieškai analize, pateikta rekomendacijų dėl studentų paieškos įgūdžių ugdymo. Informacijos specialistų ir vartotojų mokymas – tęstinis procesas. Darbe apibūdinami specialistų tęstinio mokymo tikslai, nurodomi mokymo metodai ir institucijos, organizuojančios bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursus, apibūdinami Europos Sąjungos projektai: CHILIAS, VERITY, DERAL, LISTED, EDUCATE, DEDICATE, ECDL, susiję su informacijos vartotojų raštingumo ugdymu.

ENThe paper analyses processes of knowledge management at library, functions of manager mediation in the search for information, preparation of information specialists and consumers for information search; it also gives a concept of preparation of information specialists, differentiated according to the knowledge and speciality. The first part ‘Library is an institution of knowledge management’, describes the library as a knowledge institution, and studies its role in the information search process and the management process implemented there. The second part ‘Search for information is like a concept of knowledge management process’ analyses the development of a concept of a manager in the search process in various information search theories, manager functions of an information specialist, and an interrelation of a mediator and a consumer during the information search process. The third part ‘Developing of skills of information search in terms of information search management’ proves that the efficiency of information search management depends on the development of society’s information skills. Based on two projects - the TEMPUS project ‘Information management programme for Lithuania’, implemented in the school years in 1995–1997 and in 1998–2000, the study into the professional teaching of information search specialists has been carried out, recommendations on the development of students’ search abilities given. Teaching of information specialists and consumers is a continuous process. The paper describes aims of continuous teaching of specialists, designates methods and institutions of teaching, which organise courses for library workers, etc.

Related Publications:
Cultural institution customers’ satisfaction with the services provided / Zita Malcienė. Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje 2021, 17 p. 140-144.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10822
Updated:
2022-02-07 20:08:40
Metrics:
Views: 18
Export: