Tranzitinio kelių transporto poveikis Lietuvos ūkiui : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tranzitinio kelių transporto poveikis Lietuvos ūkiui: disertacija
Alternative Title:
Impact of Transit Road Traffic on Lithuania’s Economy
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
254 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Rusija (Russia).
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Impact of transit road transport on the Lithuanian economy Vilnius, 2007 23 p
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas - ištirti tranzitinio transporto reikšmę ir poveikį Lietuvos ūkio plėtrai, suformuluojant teorines tranzito plėtros prielaidas ir metodinius sprendimus. Siekiant tikslo įgyvendinimo darbe, iškelti ir sprendžiami šie uždaviniai: 1. išanalizuoti Lietuvos transporto sektorių, atskleidžiant jo svarbą Lietuvos ekonomikai ir tarptautiniam bendradarbiavimui, išskiriant tranzitą bei nustatant galimus jo kiekybinius ir kokybinius pokyčius; atlikti tranzito sąlygas ir plėtrą lemiančių veiksnių analizę. 2. atlikti Lietuvos ir užsienio mokslininkų tyrimų ir pateikiamų hipotezių apie tarptautinių ir tranzitinių krovinių srautų susiformavimo prielaidas analizę, išanalizuoti įvairius mokslinius požiūrius į tarptautinį krovinių vežimą, kaip vientisą procesą. 3. atlikti Rusijos, Vokietijos bei Lietuvos transporto bei ekspedicinių kompanijų tyrimus, praplečiant konceptualias tranzito naudos ir neigiamo poveikio vertinimo posistemių modeliavimo galimybes. 4. atliktų tyrimų pagrindu atlikti tranzitinio transporto poveikio Lietuvos ūkio plėtrai ekonominį įvertinimą.

ENThe purpose of the paper – to analyse the significance and impact of transit road traffic on Lithuania’s economic development by means of formulating theoretical preconditions and methodological solutions for transit development. To this end, the following objectives were raised: 1. analysis of Lithuanian transport sector, revealing its significance for the Lithuanian economy and international cooperation, with a special focus on transit and identification of possible quantitative and qualitative changes of transit; analysis of conditions for and factors determining transit development; 2. Analysis of researches conducted and hypotheses raised by local and international scholars on preconditions for international and transit freight flows, analysis of various scholarly approaches to international freight transportation as a uniform process; 3. Studies of Russian, German and Lithuanian carriers and forwarding companies, expanding the conceptual opportunities for modelling benefit and negative impact of transit; 4. An economic assessment of transit transport on Lithuania’s economy, on the basis of research carried out.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10812
Updated:
2022-02-07 20:09:08
Metrics:
Views: 19
Export: