Transporto priemonių prekybos įmonės santykių su vartotojais ir tiekėjais valdymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Transporto priemonių prekybos įmonės santykių su vartotojais ir tiekėjais valdymas: disertacija
Alternative Title:
Management of Relationship of Vehicle Trading Companies with Consumers and Suppliers
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
156 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2005 Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
  • Dr. disert. santrauka: Management of the vehicle trading company relationship with consumers and suppliers Kaunas, 2006 37 p. : schem
  • Dr. disert. santrauka: Management of the vehicle trading company relationship with consumers and suppliers Kaunas, 2006 1 kompakt. diskas
Summary / Abstract:

LTVersle vykstantys transformacijos procesai reikalauja ieškoti naujų verslo koncepcijų, pasinaudojant mokslinių tyrimų rezultatais, kitų šalių patyrmu. Marketingo teoretikai bei praktikai jau du dešimtmečius kalba apie santykių marketingą kaip apie vieną sėkmingiausių verslo plėtros idėjų verslas – verslui ir paslaugų sektoriuje. Mokslinėje literatūroje santykių marketingas akcentuojamas kaip ryšių ir sąveikos marketingas. Mokslinio tyrimo objektas – santykių marketingo raiška transporto priemonių prekybos įmonės santykiuose su vartotojais ir tiekėjais. Tyrimo tikslas – įvertinti santykių marketingo raišką trasnporto priemonių prekybos įmonės santykiuose su vartotojais ir tiekėjais teoriškai argumentuotų santykių marketingo raiškos dimensijų pagrindu. Išanalizavus, susisteminus ir apibendrinus įvairius požiūrius į santykių marketingo koncepciją, indentifikuotos santykių marketingo dimensijos. Remiantis teorinių tyrimų pagrindu indentifikuotomis santykių marketingo dimensijomis, pagrįsta santykių marketingo raiškos transporto priemonių prekybos įmonės santykiuose su vartotojais ir tiekėjais tyrimo metodologija. Sudarytas ir empiriškai patikrintas santykių marketingo raiškos transporto priemonių prekybos įmonės santykiuose su vartotojais ir tiekėjais modelis leido išryškinti santykių marketingo dimensijas, labiausiai lemsiančias šios įmonės santykių su vartotojais ir tiekėjais glaudumą ir plėtrą.

ENTransformation processes in business require searching for new business conceptions by using results of the researches and experience of other countries. Marketing theoreticians and practicians have been discussing relationship marketing as one of the most successful ideas of business development in the sector of business – for business and services. In the scientific literature relationship marketing is emphasized as marketing of links and interaction. The object of the research is the expression of relationship marketing in the relationship of vehicle trading companies with consumers and suppliers. The aim of the research is to evaluate the expression of relationship marketing in the relations of vehicle trading companies with consumers and suppliers on the basis of theoretically reasoned relationship management expression dimensions. After analysing, systematizing and generalizing various approaches into the conception of relationship management, the dimensions of relationship marketing were identified. In virtue of the dimensions of relationship marketing identified on the basis of theoretical researches, the research methodology of relationship marketing expression in the relations of vehicle trading companies with consumers and suppliers was reasoned. The created and empirically tested model of the expression of relationship management in the relations of vehicle trading companies with consumers and suppliers allowed setting off the dimensions of relationship marketing which will mostly determinate the cohesion and development of the relations of this company with consumers and suppliers.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10811
Updated:
2022-02-07 20:09:19
Metrics:
Views: 16
Export: