Teisinė kultūra posovietinėje Lietuvos visuomenėje: būtinosios ginties sociokultūrinė analizė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisinė kultūra posovietinėje Lietuvos visuomenėje: būtinosios ginties sociokultūrinė analizė: disertacija
Alternative Title:
Legal Culture in the Post-soviet Lithuanian Society: Socio-cultural Analysis of Necessity Defence
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
147 lap
Notes:
Disertacija parengta 2000-2004 metais Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania).
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Legal culture in post-soviet Lithuanian society: socio-cultural analysis of self-defence Kaunas, 2004 26 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – remiantis trijų dimensijų teoriniu modeliu išnagrinėti posovietinės erdvės Lietuvos visuomenės teisinę kultūrą, atskleisti jos specifiką. Pirmoje dalyje glaustai perteikiamos sociologinio požiūrio į teisę užuomazgos ir plėtotė bei trys skirtingos tradicijos: pozityvistinė, „gyvosios“ arba visuomeninės teisės ir „mišri“ teisinės kultūros traktuotės, pristatoma nauja teisės sociologijos raidos fazė, kuri tuo pačiu žymi ir kiek pakitusią teisinės kultūros sampratą. Taip pat pristatomas hipotetinis teisinės kultūros tyrimo modelis kultūrų palyginimo ir būtinosios ginties aspektu. Antroje dalyje pristatomi trys pagrindiniai teisinės kultūros tyrimo principai: būtinosios ginties pjūvis, trijų dimensijų modelis ir lyginamoji analizė, išsamiau pristatomi teisinės kultūros tyrimo pagal tris dimensijas informaciniai šaltiniai, indikatoriai ir eiga. Trečiojoje dalyje atskleidžiama, kad tiek Vokietijos, tiek ir Lietuovos būtinosios ginties teisės normos simbolinis turinys yra labai panašus – abi teisės į būtinąją gintį traktuotės įkūnija tas pačias teisines idėjas: pagrindinių žmogaus teisių apsaugą ir teisinių gėrių gynimą. Taip pat konstatuojama, kad visuomenės ir teismų pozicija daugeliu atvejų sutampa. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe purpose of the thesis is to analyse legal culture of the Lithuanian society of the post-soviet space and reveal its specificity on the basis of the three-dimensional theoretical model. The first part briefly describes the roots and evolution of the sociological approach to law and three different traditions - positivistic approach, approach of the “live“ or public law and “mixed” approach to legal culture – presents a new phase of development of sociology of law, which, at the same time, also signals a slightly changed conception of legal culture. It also provides a hypothetical model for legal culture research in the aspect of comparison of cultures and necessity defence. The second part introduces three basic principles of legal culture research: necessity defence section, three-dimensional model and comparative analysis; provides information sources for the three-dimensional legal culture research, indicators and the process in a more exhaustive manner. The third part reveals the fact that the symbolic content of the rule of law of necessity defence both in Germany and Lithuania is very similar – both legal approaches to necessity defence embody the same legal ideas: protection of fundamental human rights and defence of legal values. It is also argued that the positions of the society and courts coincide in many cases.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10808
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 8
Export: