Gamtos mokslų konceptualinių priemonių pažanga : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gamtos mokslų konceptualinių priemonių pažanga: disertacija
Alternative Title:
Progress of Conceptual Measures of Natural Sciences
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
146 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
14 amžius; Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – atskleisti vieno iš gamtos mokslų pažangos aspektų, būtent konceptualinių priemonių pažangos, svarbą. Disertacijoje pateikiamas bendras konceptualinių priemonių vertinimo aptarimas. Argumentuojama, kad konceptualines priemones valdančios taisyklės nevertintinos tiesos / klaidos terminais, kaip tai daroma tvirtinimų apie pasaulį atžvilgiu, o vertintinos atsižvelgiant į jų vaisingumą siekiant episteminių mokslo tikslų. Tyrimas ir vykdomas kreipiant dėmesį į vaisingas konceptualines priemones, t.y. tokias, kurios leido išskirti vaisingus gamtos aspektus, tuo įgalindamos suformuluoti svarbius mokslinius dėsningumus. Šiame kontekste pabrėžiama, kad vienas iš mokslinio tyrimo tikslų yra reikšmingų dėsningumų paieška. Pagrindinis dėmesys skiriamas konceptualinių priemonių įvedimui ir tobulinimui siekiant aprašyti judėjimą greičio aspektu. Ankstyvojoje mokslo istorijoje judėjimo spartos aspektas buvo aprašomas pasiremiant kasdienine pastovaus greičio idėja, iš pradžių realizuojama per vienarūšių dydžių proporcijas, o vėliau efektyvesniu būdu, būtent per kelio ir laiko santykį. Momentinio greičio idėja, pasirodžiusi XIV amžiuje, pasitarnavo gamtos aprašymui XVII amžiaus revoliucijos mechanikoje metu. Infinitezimalinis skaičiavimas, leidęs apdoroti momentinius dydžius, ir tapo vienu ryškesnių konceptualinės pažangos atvejų mokslo istorijoje. Disertacijoje taip pat kritiškai analizuojami relevantiški Willardo van Ormano Quine’o, Nancy Cartwright bei Philipo Kitcherio filosofijos aspektai. [Iš leidinio]

ENThe aim of the dissertation is to reveal one of the aspects of progress of natural sciences, the importance of the progress of conceptual measures. A general discussion of the assessment of conceptual measures is presented. It is stated that rules governing conceptual measures are not assessed in terms of the truth/mistake as it is done with respect to statements about the world, and are assessed taking into consideration fruitful conceptual measures, i.e. such measures, which enabled fruitful aspects of nature to be singled out thereby enabling important scientific regularities to be formed. Within this context it is underlined that one of the objectives of scientific research is a search for important regularities. Main attention is devoted to the introduction and improvement of conceptual measures seeking to describe movement from the aspect of speed. In the early history of science the aspect of the speed of movement was described on the basis of the commonplace idea of the stable speed, which was first realised through proportions of homogeneous values and later in a more effective way, namely, through the ratio of a road and time. The idea of instant speed, which appeared in the 14th century, served the description of nature during the revolution that took place in mechanics in the 17th century. Infinitesimal calculation, which enabled mathematical values to be processed, became one of the most obvious cases of conceptual progress in the history of science. The dissertation also presents a critical analysis of relevant aspects of philosophy of Willardo van Ormano Quine, Nancy Cartwright and Philip Kitcher.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10806
Updated:
2022-02-07 20:08:37
Metrics:
Views: 14
Export: