Ferdinando Ruščico meninė veikla Vilniuje: modernumo ir tradicijos dialogas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ferdinando Ruščico meninė veikla Vilniuje: modernumo ir tradicijos dialogas: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
192 lap., [66] iliustr. lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Artistic activity of Ferdynand Ruszczyc in Vilnius: a dialogue between tradition and modernity Vilnius, 2006 52 p
Summary / Abstract:

LTTapytojas, grafikas, dekoratorius ir pedagogas Ferdinandas Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc, 1870-1936) buvo viena reikšmingiausių figūrų XX a. pirmos pusės Vilniaus dailės gyvenime. Šiandieną vykdomi aktualūs praėjusio amžiaus pirmos pusės vilnietiškos kultūros tyrimai, atsiribojantys nuo ilgus metus lietuvių istoriografijoje vyravusio etnocentrizmo ir susiformavusių etnopolitinių lietuvių-lenkų santykių stereotipų, paskatino pasirinkti disertacijos temą ir tyrinėti Ruščico kūrybą Vilniuje kaip vientisą procesą. Ieškant aktualaus mokslinio darbo aspekto pasirinktas Ruščico meninės veiklos Vilniuje modernumo ir tradicijos dialogo klausimas. Modernumo ir tradicijos santykio problema buvo esminė Ruščico kūryboje, taip pat ji buvo aktuali ir visai XX a. pirmos pusės Vilniaus dailei. Ruščico dalyvavimas miesto kultūriniame vyksme dailės istorijos istoriografijoje neretai apibūdinamas kaip novatoriškas, kėlęs ir ugdęs Vilniaus kultūrą, bet šiuose tyrinėjimuose neatsižvelgiama į istoriškai susiklosčiusių meno tendencijų tęstinumą dailininko veikloje. Disertacijoje siekiama išanalizuoti Ruščico Vilniaus periodo kūrybą, atskleidžiant nuolatinį modernumo ir tradicijos persipynimą, parodant tai vienos, tai kitos probleminės ašies dominavimą. Darbas aprėpia įvairias Ruščico meninės veiklos sritis – tapybą, piešinius, taikomąją grafiką, teatrinę ir parateatrinę veiklą, iškilmių apipavidalinimą, atskirai analizuojami ryškiausi šių sričių pavyzdžiai. [Iš leidinio]

ENFerdynand Ruszczyc (in Lithuanian, Ferdinandas Ruščicas, 1870-1936), a famous painter, graphic artist, decorator, and teacher was one of the most significant personalities in the artistic life of Vilnius in the first half of the twentieth century. The choice of Ruszczyc’s oeuvre for the topic of the doctoral dissertation has been prompted by the recent and current research into the Vilnius culture of that time. In the Lithuanian historiography of today, the analysis of Lithuanian-Polish relations has departed from ethnocentric standpoint and ethno-political stereotypes that have dominated scholarship for a long period of time. Hence, this study views Ruszczyc’s artistic activity as an integrated process. The issue of a dialogue between tradition and modernity in the artist’s works created in Vilnius has been chosen as an insightful scholarly perspective. The relationship between modernity and tradition was essential for the oeuvre of Ruszczyc as well as for the entire artistic activity of Vilnius during the period under question. Ruszczyc’s participation in cultural processes of the city has been frequently and not erroneously characterised as innovative, elevating, and cultivating the city’s culture. However, these investigations have overlooked the historical continuation of artistic tendencies and application of traditional principles of art in the artist’s work. The study focuses on different areas of Ruszczyc’s artistic activity: paintings, drawings, applied graphics, designs for theatre and paratheatrical events, and settings of festivities. [From the publication]

Related Publications:
Apie Ferdinando Ruščico peizažinės tapybos kontekstus / Jolita Mulevičiūtė. Acta Academiae Artium Vilnensis 2009, t. 52, p. 151-164.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10802
Updated:
2022-02-07 20:08:18
Metrics:
Views: 6
Export: