Emblemika XVII amžiaus Vilniaus spaudiniuose : disertacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emblemika XVII amžiaus Vilniaus spaudiniuose: disertacija
Alternative Title:
Emblems in Vilnius Publications of the 17th Century
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
175 lap., [102] iliustr. lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠiuo darbu siekiama atskleisti emblemikos pobūdį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knygų grafikoje ir atskiruose dailės kūriniuose, tiesiogiai susijusiuose su emblemine vaizdo raiška. Pirmajame disertacijos skyriuje Emblemos pasaulis nagrinėjama emblemos, kaip žanro, atsiradimo ir paplitimo istorija, nubrėžiami europinės emblemikos populiarumo metmenys, aptariamas emblemos paplitimas LDK kultūroje ir Vilniuje leistų embleminių leidinių pobūdis. Antroji dalis Miles Christianus vaizdinys ir jo paplitimas LDK kultūroje skirta labiausiai LDK kultūrą veikusiam ir jos sandarą bei struktūrą atitinkančiam vaizdiniui – žmogaus idealui, į kurį orientavosi ir buvo orientuojama kilmingiausioji LDK visuomenės dalis. Per embleminius leidinius siekiama parodyti, kaip šis vaizdinys buvo taikomas, kokias įgavo formas ir simbolinius atitikmenis, kaip jis buvo integruotas į embleminę LDK baroko kultūrą. Trečioje dalyje Herbas arba herbinės figūros emblemose nagrinėjamos atskiros emblemos, daugiausia dėmesio skiriant jose panaudotoms herbinėms figūroms, kurios aptariamos orientuojantis į svarbiausius žmogaus gyvenimo įvykius. Nagrinėjama medžiaga grupuojama tam tikromis prasminėmis grupėmis, sudarančiomis savitą vertybių modelį, vyravusį LDK kultūroje.

ENThis work seeks to reveal the nature of emblem art in book graphics of the Grand Duchy of Lithuania and in separate works of art, which are directly related to emblematic expression of the view. The first chapter of the thesis “The World of the Emblem” discusses the history of appearance and spread of the emblem as a genre, draws the outlines of popularity of European emblem art, considers the nature of the spread of the emblem in the culture of the Grand Duchy of Lithuania and in emblem publications printed in Vilnius. The second part “The Image of Miles Christianus and its Spread in the Culture of the Grand Duchy of Lithuania” devoted to the image that influenced the culture of the Grand Duchy of Lithuania most and corresponded to its structure – the human ideal to which the noblest part of the Grand Duchy of Lithuania was oriented and oriented itself is considered. Through emblem publications it is sought to show how this image was applied, what forms and symbolic equivalents it acquired, how it was integrated into the emblem baroque culture of the Grand Duchy of Lithuania. The third part “The Emblem or Emblem Figures in Emblems” considers separate emblems paying the greatest attention to the most significant events of a human life. The material under investigation is grouped into certain meaningful groups, which form a peculiar model of values that prevailed in the culture of the Grand Duchy of Lithuania.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10800
Updated:
2022-01-29 08:42:53
Metrics:
Views: 48    Downloads: 9
Export: