Dokumentų statistikos duomenų bazės, rengiamos nacionalinės bibliografijos duomenų banko pagrindu, kūrimo ir skleidimo principai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dokumentų statistikos duomenų bazės, rengiamos nacionalinės bibliografijos duomenų banko pagrindu, kūrimo ir skleidimo principai: disertacija
Alternative Title:
The Principles of creating and distributing database of document statistics, prepared on the basis of national bibliographic databank
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
201 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMoksliniam tyrimui pasirinkta Lietuvos ir su ja susijusių dokumentų statistinė apskaita. Pateiktą dokumentų statistinės apskaitos koncepciją sudaro: dokumentų statistinio stebėjimo atrankos ir jiems taikytino statistikos būdo parinkimo kriterijai; Valstybės ir su ja susijusių dokumentų statistinės apskaitos duomenų turinio rekomendacijos; dokumentų statistinių duomenų, išplečiančių jų taikymo galimybes ir tenkinančių rinkodaros tikslus, turinio rekomendacijos; UNIMARC laukų ir polaukių pritaikymo rekomendacijos ir dokumentų statistinių duomenų bazės, kuriamos retrospektyviai pagal vienkartinio bibliografinio įrašo įtraukimo ir jo daugkartinio naudojimo principą, rekomendacijos. Pirmoje darbo dalyje aptariamos tarptautinės ir vietinės dokumentų statistinės apskaitos kryptys, pagal statistinio stebėjimo objekto tipus ir rūšis analizuojama Lietuvos ir su ja susijusių dokumentų, leistų 1547–1904 m., 1918–1999 m., raida, statistinės ir bibliografinės informacijos masyvo duomenų formavimo ir skleidimo principai. Antroje darbo dalyje nurodytos ir pagrįstos dokumentų statistikos tobulinimo galimybės ir jų įgyvendinimui būtinos priemonės. Trečioje dalyje nurodomi dokumentų statistikos proceso etapai. Pagal pagrįstas duomenų formavimo kryptis ir jų tenkinimui būtiną rodiklių sudėtį ir teikimo struktūrą siūlomos UNIMARC laukų ir polaukių žymės. Disertacijoje teoriškai pagrįstas dokumentų statistikos duomenų bazės, kaip sudėtinės Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos Nacionalinės bibliografijos duomenų banko dalies, kūrimas, apibrėžta jos vieta bendroje Lietuvos bei pasaulio informacijos sistemoje ir pateiktos jos kūrimo rekomendacijos.

ENThe scientific research focuses on Lithuania and statistical accounting of its documents. It provides the concept of statistical accounting of documents, which consists of selection of documents for statistical monitoring and choice of criteria for determining statistical analysis type to be applied; recommendations on content of statistical accounting data of the State and its related documents; recommendations on content of statistical document data that extends the area of their use and satisfy marketing goals; recommendations on adaptation of UNIMARC fields and sub-fields and statistical database of document data to be created retrospectively according to the principle of single entry of bibliographic record and its subsequent multiple use. In the first part of the work, the author discusses directions of international and local statistical accounting of documents; The evolution of Lithuania and its related documents, published in 1547–1904, 1918–1999, are analyzed according to types and styles of statistical accounting; the authors examines the principles of formulating and broadcasting of data from the body of statistical and bibliographical information. In the second part of the work, possibilities for improving statistical monitoring of documents are formulated, the study indicates what measures are necessary for their implementation. In the third part, the work enumerates stages of statistical monitoring of documents. The study recommends marks of UNIMARC fields and sub-fields.

ISSN:
Disertacijos,
Related Publications:
Spaudos statistika: raidos ir šaltinių įžvalgos / Jurgita Rudžionienė. Knygotyra. 2013, t. 61, p. 130-145.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10795
Updated:
2022-02-07 20:08:21
Metrics:
Views: 22
Export: