Techninių prekybos kliūčių Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje ekonominis poveikis Lietuvos ūkio subjektams : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Techninių prekybos kliūčių Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje ekonominis poveikis Lietuvos ūkio subjektams: disertacija
Alternative Title:
Economic Impact of Technical Trade Barriers within EU Single Market on Lithuania’s Economic Operators
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
158 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2005 Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete, Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedroje. Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Economic impact of technical barriers to trade in the single European market on Lithuania's economy sectors Kaunas, 2005 36 p. : schem
Summary / Abstract:

LTMokslinio tyrimo tikslas - išanalizavus techninių prekybos kliūčių sampratą, turinį, teorines atsiradimo prielaidas bei realias egzistavimo Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje priežastis, nustatyti techninėms prekybos kliūtims jautriausius Lietuvos ūkio sektorius ir sudaryti modelį, leidžiantį nustatyti techninių prekybos kliūčių egzistavimo priežastis bei įvertinti jų ekonominį poveikį tiesiogiai įtakojamiems ūkio subjektams. Mokslinio tyrimo objektas - techninės prekybos kliūtys, jų egzistavimo priežastys ir poveikis atskiriems ūkio subjektams. Tyrimo rezultatai ir pats procesas leidžia daryti išvadą, kad disertaciniame darbe suformuotas teorinis - matematinis modelis, apjungiantis techninių prekybos kliūčių egzistavimo priežastis ir ekonominį poveikį atskiriems ūkio subjektams integracijos į ES vidaus rinką kontekste gali būti traktuojamas kaip tinkama priemonė prognozuojant ir numatant techninių prekybos kliūčių sudarymo galimybes ir eliminavimo pasekmes.

ENThe aim of the research is, on the basis of analysis of the concept, structure, theoretical preconditions and real causes of existence of technical trade barriers within the European Union single market, to identify Lithuanian economic sectors most sensitive to such technical trade barriers as well as develop a model allowing for identification of causes behind technical trade barriers, to assess the economic impact on directly affected economic operators. The object of research – technical trade barriers, causes and impact on individual economic operators. The research findings and process allow drawing a conclusion that the theoretical-mathematical model formulated in the doctoral thesis and encompassing the causes of existence as well as economic impact of technical trade barriers for individual economic operators within the context of integration into the EU internal market may be regarded as an adequate tool in forecasting and predicting potential technical trade barriers as well as consequences of elimination thereof.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10787
Updated:
2022-02-07 20:08:23
Metrics:
Views: 7
Export: