Šiuolaikinė neturtinės žalos atlyginimo kaip civilinių teisių gynimo būdo koncepcija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinė neturtinės žalos atlyginimo kaip civilinių teisių gynimo būdo koncepcija: disertacija
Alternative Title:
Modern concept of recovery of immaterial damage as a concept of civil right remedy
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
218 lap
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 metais Mykolo Romerio universitete Teisės fakultete Civilinės ir komercinės teisės katedroje. Dr. disert. (socialiniai mokslai) - Mykolo Romerio universitetas, 2007. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTNeturtinės žalos atlyginimo taikymo plėtra Europos šalyse pastaruosius dešimtmečius kelia horizontalaus ir vertikalaus teisingumo užtikrinimo problemą bei suponuoja poreikį identifikuoti neturtinės žalos atlyginimo taikymo ribas apibrėžiančius kriterijus, kurie atspindėtų visuomenės poreikius ir galimybes bei užtikrintų nediskriminuojančią ir prognozuojamą teismų praktiką neturtinės žalos atlyginimo srityje. Todėl šio tyrimo objektas - neturtinės žalos atlyginimo teisinio reguliavimo ir taikymo ypatumai bei šio instituto taikymo ribos. Tyrimo tikslas - įvertinti esamo neturtinės žalos atlyginimo teisinio reguliavimo efektyvumą Europos šalyse, nurodyti sunkumus, su kuriais susiduriama modernizuojant neturtinės žalos atlyginimo teisinio reguliavimo sistemą, ir pateikti pasiūlymus identifikuotų trūkumų šalinimui. Disertacijoje lyginamuoju aspektu analizuojami esminiai istoriniai pokyčiai neturtinės žalos atlyginimo srityje; atskleisti šio instituto tikslai, teisiniai neturtinės žalos atlyginimo taikymo pagrindai; atskleistas neturtinės žalos sampratos ir neturtinės žalos objekto turinys bei įtaka neturtinės žalos taikymo apimčiai, neturtinės žalos atlyginimo subjektų - nukentėjusiojo artimųjų ir juridinių asmenų – teisės į neturtinės žalos atlyginimą įgyvendinimo ribos; įvertinti įstatymų leidybos ir jurisprudencijos suformuoti neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijai, pagrindžiama lanksčios, nediskriminuojančios ir prognozuojamos neturtinės žalos atlyginimo sistemos sukūrimo būtinybė. [Iš leidinio]

ENThe development of immaterial damage recovery in European countries, which has been taken place over the recent decades, raises the problem of horizontal and vertical administration of justice and provides for the need to identify the criteria for the application of immaterial damage recovery, reflecting public needs and opportunities and ensuring non-discriminating and predictable case-law in the area of immaterial damage recovery. The subject matter of this research is the specifics of legal regulation and application of immaterial damage recovery and the framework within which this institution could be applied. The scope of the research is to assess the effectiveness of legal regulation of immaterial damage recovery in European countries, point out difficulties faced while modernising the system of legal regulation of immaterial damage recovery and provide proposals concerning the elimination of shortcomings. The thesis provides a comparative analysis of the key historical changes in the area of immaterial damage recovery; describes the goals of this institution and legal basis for the enforcement of immaterial property damage. It also writes about the concept of immaterial damage; its subject matter and its influence on the scope of immaterial damage recovery. In addition, it writes about the limits of the enforcement of immaterial damage recovery on the part of subject of immaterial damage, i.e. victim’s relatives and legal persons. Moreover, it examines the criteria for the assessment of the size of immaterial damage laid down in the legislation and jurisprudence and provides grounds for creating a flexible, non-discriminating and predictable system of immaterial damage recovery.

Subject:
Related Publications:
Turtinė padėtis kaip neturtinės žalos kompensacijos dydžio nustatymo kriterijus / Renata Volodko. Verslo ir teisės aktualijos. 2009, t. 3, p. 248-275.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10786
Updated:
2022-02-07 20:09:28
Metrics:
Views: 2
Export: