Sutarčių vykdymo teisinės problemos: esminis sutarties pažeidimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sutarčių vykdymo teisinės problemos: esminis sutarties pažeidimas: disertacija
Alternative Title:
Legal issues of contract delivery: material contract violations
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
v, 153 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Lietuvos teisės universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Contract performance related issues: material breach of contract Vilnius, 2004 27 p
Summary / Abstract:

LT[…] Esminio sutarties pažeidimo institutas leido įstatymo leidėjui pasiūlyti civilinei apyvartai prie konkrečios sutarties (neapsiribojant vien tik CK išskiriamomis sutarčių rūšimis) ir jos vykdymo aplinkybių prisitaikantį ir konkretų sutarties pažeidimo sunkumą vertinantį teisinį instrumentą. […] Pagrindinis disertacijos tikslas yra išanalizuoti esminį sutarties pažeidimą reguliuojančias CK teisės normas, atskleisti jų taikymo problemas ir pasiūlyti galimus problemų sprendimo būdus. […] Disertacijoje išskiriamos penkios dalys. […] Pirmoje dalyje aptariama esminio sutarties pažeidimo samprata: atskleidžiama esminio sutarties pažeidimo reikšmė, prigimtis ir istorinė doktrinos kilmė. Antroje dalyje nustatomi pagrindiniai sutarties įvykdymo principai ir aiškinamasi galima jų įtaka esminio sutarties pažeidimo kriterijų turiniui. […] Trečioje dalyje nagrinėjama sutarties neįvykdymo samprata […]. Atskleidžiamas esminio sutarties pažeidimo ir esminio sutarties neįvykdymo sąvokų santykis. Ketvirtoje dalyje nuosekliai analizuojamas kiekvienas CK 6.217 straipsnyje įtvirtintas nustatant esminį sutarties pažeidimą reikšmingas kriterijus […]. Šioje dalyje siūloma priimti naują CK 6.217 straipsnio 2 dalies 3 punkto redakciją. Penktojoje dalyje nurodomos pagrindinės su esminiu sutarties pažeidimu siejamos nukentėjusios šalies teisių gynimo priemonės, įvardijami esminį sutarties pažeidimą vertinantys subjektai, aptariami sutarties nutraukimo būdai ir momentas. […]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[…] The institute of material contract violations has allowed the legislator to suggest for civil circulation a legal instrument that scales to the specific contract and the circumstances of its delivery and allows assessing the gravity of concrete contract violations. […] The primary goal of the thesis is to analyse the legal norms of the CC that regulate material contract violations, reveal the issues of their application and suggest possible ways to address them. […] The thesis has five parts. […] Part one deals with the definition of the material contract violation, disclosing its meaning, nature and the origins of the doctrine. Part two sets the main principles of contract delivery and delves into their possible impact on the criteria of material contract violation. […] Part three discusses the concept of contractual default […]. It discloses the relationship between a material contract violation and contractual default. Part four analyses every criteria that is significant for the purpose to identify material contract violations. Part five specifies the main remedies for the injured party in relation of material contract violations, identifies the subjects that assess material contract violations and talks about ways to terminate contracts. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10782
Updated:
2022-02-07 20:09:23
Metrics:
Views: 96
Export: