Socialinio kapitalo ir pilietinės visuomenės poveikio regioninio valdymo veiksmingumui įgyvendinant regioninę politiką analizė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio kapitalo ir pilietinės visuomenės poveikio regioninio valdymo veiksmingumui įgyvendinant regioninę politiką analizė: disertacija
Alternative Title:
Analysis of the Impact of Social Capital and Civic Society on the Effectiveness of Regional Governance in Implementing Regional Policy
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
180 lap
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 metais Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (social. m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Analysis on the influence of social capital and civil society on the effectiveness of the regional government in implementing the regional policy Vilnius, 2007 28 p. : schem
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojami socialinio kapitalo ir pilietinės visuomenės poveikio regioninio valdymo veiksmingumui teoriniai aspektai: nagrinėjama veiksmingumo viešajame sektoriuje koncepcija, formuluojama regioninio valdymo veiksmingumo samprata, identifikuojami regioninio valdymo veiksmingumo įgyvendinant regioninę politiką kriterijai; atliekama socialinio kapitalo ir pilietinės visuomenės koncepcijų analizė. Šiame tyrime nagrinėjami regioninio valdymo veiksmingumo politiniai, teisiniai, instituciniai ir funkciniai aspektai, analizuojamos prielaidos socialinio kapitalo formavimui ir pilietinės visuomenės dalyvavimui regioniniame valdyme. Disertacijoje analizuojami socialinio kapitalo ir pilietinės visuomenės poveikio regioninio valdymo veiksmingumui įgyvendinant regioninę politiką Lietuvoje empirinio tyrimo rezultatai. Teorine mokslinės literatūros ir atlikto empirinio tyrimo duomenų analize paremtos išvados ir siūlymai galėtų būti naudingi didinant regioninio valdymo ir kitų viešojo administravimo institucijų veiksmingumą. [Iš leidinio]

ENThe dissertation analyzes the theoretical aspects of the impact of social capital and civic society on the effectiveness of regional governance: it addresses the concept of effectiveness in the public sector, the concept of the effectiveness of regional governance, and identifies criteria for the effectiveness of regional governance in implementing regional policy; it also analyses the concepts of social capital and civic society. The research analyzes political, legal, organizational and functional aspects of the effectiveness of regional governance and the preconditions for the development of social capital and participation of civic society in regional governance. The dissertation analyzes the findings of the empirical research on the impact of social capital and civic society on the effectiveness of regional governance in implementing regional policy in Lithuania. Its conclusions and suggestions are based on the theoretical analysis of scientific literature and the findings of the empirical research; they can be useful in enhancing the effectiveness of regional governance and other public administration organizations.

Related Publications:
Socialinės sanglaudos teorija, modeliai ir jų raiška Lietuvoje / Liutauras Labanauskas. Lietuvos socialinė raida. 2013, Nr. 2, p. 8-25.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10774
Updated:
2022-02-07 20:08:36
Metrics:
Views: 46
Export: