Socialinės įtakos mechanizmų poveikis privataus asmens ir valstybės valdžios institucijos administraciniam teisiniam statusui : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės įtakos mechanizmų poveikis privataus asmens ir valstybės valdžios institucijos administraciniam teisiniam statusui: disertacija
Alternative Title:
The Effect of social influence mechanisms on private individuals and state controlled institutions with regard to administrative legal status(es)
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
150 lap
Notes:
Dr. disert. (soc. m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Effect of social influence mechanisms on the administrative-legal status of a private person and a public authority Vilnius, 2007 28 p
Summary / Abstract:

LT[...] Pagrindinis tiriamojo darbo tikslas yra ištirti privataus asmens ir valstybės valdžios institucijų, kaip administracinių teisnių santykių dalyvių, teisinio statuso kaitą per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. [...] Pirmoje darbo dalyje aptariami administracinės teisinės sistemos pokyčiai, ir jų teoriniai vertinimo aspektai socialinės kaitos visuomenėje metu. [...] Antrojoje dalyje aptariami esminiai administracinės teisės principai (proporcingumo, nešališkumo, viešųjų paslaugų prieinamumo, atvirumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir kt.), kurių tinkamas įgyvendinimas viešojo santykio metu tampa svarbiu kriterijumi vertinant privataus asmens ir valstybės valdžios institucijos teisinio statuso atitikimą modernios demokratinės visuomenės reikalaujamiems standartams. [...] Trečioji dalis skirta viešojo ir privataus asmens santykio reguliavimo reformoms ES. [...] Šiuo metu galiojančios modernios administracinės teisinės sistemos veiksmingumas gali būti vertinamas dviem aspektais: vertinant teisinęs sistemą, kaip įrankį, taikomą įgyvendinti vyriausybės užsibrėžtus tikslus, ir aksiologiniu, vertinant administracinę teisinę sistemą kaip vieną iš teisėtų priemonių visumą – ginti ir įgyvendinti privataus asmens teises. [...] Lietuvoje šiandieninė teisės problema yra socialinės įtakos mechanizmų [...] stoka. [...] Administracinės teisinės sistemos veiksmingumas modernioje demokratinėje visuomenėje vis labiau siejamas ne tik su vykdymo metu taikoma administracinės teisės norma, bet ir su vykdoma teisiškai formalizuota procedūra ir procesu. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The principle research aim is to investigate private individuals and state controlled institutions in their roles in administrative legal relations and the changes to legal status since Lithuanian regained independence. [...]Part one discusses changes to the administrative legal system and theoretical aspects of these changes are evaluated during the social changes in the society. [...]Part two discusses essential principles of administrative law (such as the principles of proportionality, impartiality, the accessibility of social services, the lawful protection of expectations). Their appropriate implementation during the social relations period became the most important criteria for evaluating the legal status of private individuals and state controlled institutions, appropriate to the standards of modern democratic social requirements. [...] Part three is devoted to the EU reforms on social and the regulation of natural persons. [...] The efficacy of the current administrative legal systems can be evaluated using two aspects: first, evaluating the legal system as a tool applied to implementing the government’s aims previously outlined, and second, as an axiological evaluation of the legal administrative system as one of the lawful means of the overall protection and implementation of the private individual’s status. […] In contemporary Lithuania the legal problem is the lack of social influence mechanisms. […] [...] The efficacy of present legal administrative systems in modern democratic society may be defined in two aspects: by assessing legal system and by evaluating administrative legal system. The main aim of the present paper is to explore the change of the legal status of a private person and government institutions acting as participants of administrative legal relationships, during the period of the Independence of the Republic of Lithuania.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10773
Updated:
2022-02-07 20:08:27
Metrics:
Views: 7
Export: