Modelle der Berufsbildung von behinderten Jugendlichen : die Suche nach dem optimalen Weg

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Modelle der Berufsbildung von behinderten Jugendlichen: die Suche nach dem optimalen Weg
Alternative Title:
  • Specialybinė reabilitacija
  • Speciality-based rehabilitation
In the Journal:
Berufliche Rehabilitation. 2005, H. 5, p. 189-199
Summary / Abstract:

LTPateiktame pranešime nagrinėjami asmenų su lengva negalia specialybinio rengimo modelio ypatumai, pvz., jaunų žmonių su mokymosi negalia, remiantis 15 Europos specialybės parengimo institucijų. Pagal tyrimo rezultatus nustatyta, kad tam tikro modelio parinkimas jokio žymaus kriterijaus asmenų su lengva negalia specialybės parinkimui ir jų specialybės tinkamumui neturi. Yra aišku, kad kiekvienas modelis turi savo privalumus ir trūkumus. Taip pat yra pakankamai rezervų kiekvieną modelį tobulinti. „Idealiam“ jaunimo su lengvu neįgalumo laipsniu specialybinio parengimo modeliui tinka „specialybinis konkurencingumo modelis“ arba taip vadinamas „dualusis modelis“. Konkurencingumo idėjos kombinacijoje su specialybine pagalba darbo vietoje turėtume kelią, pagal kurį šalininkai siekia žmonių su lengva negalia specialybinio mokymo socialinės paradigmos.Reikšminiai žodžiai: Profesinė reabilitacija.

ENThe paper addresses the peculiarities of the model for speciality-based training of persons with minor disability, for example, of young persons with learning disability, on the basis of 15 European speciality training institutions. It was established on the basis of the research data that the selection of a certain model implies no significant criterion for choosing a speciality and suitability of speciality of persons with minor disability. It is obvious that every model has its own advantages and disadvantages. Besides, there are sufficient reserves to improve each of the models. An “ideal” model of speciality-based training for the youth with minor disability could be a “speciality-based competitive model” or the so-called “dual model”. Ideas of competitiveness in combination with speciality-based aid at workstation would be a way for seeking social paradigm of speciality-based training for people with minor disability.

ISSN:
0931-8895
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1077
Updated:
2016-11-05 09:25:25
Metrics:
Views: 47
Export: