Sekimo strategijos pranašumai pradiniame prekės įvedimo į rinką etape : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sekimo strategijos pranašumai pradiniame prekės įvedimo į rinką etape: disertacija
Alternative Title:
Advantages of the Following Strategy While Introducing a Product in the Market
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
161, 96 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2006 metais Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Marketingo katedroje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Advantages of the following strategy at the initial stage of product introduction Kaunas, 2007 50 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojami įmonių pirmavimo ir sekimo pranašumai, susidarantys dėl reklamos įsiminimo ypatumų. Darbo tikslas – teoriniu ir empiriniu tyrimu atskleisti, kokiu būdu sekėjai patiria pranašumus įeidami į rinką po to, kai pionieriai yra sukūrę vartotojų žinias apie prekę bei įtikinę jas vartoti dėl reklamos įsiminimo ir prekės ženklo pasirinkimo ypatumų. Disertacijos objektas yra sekimo pranašumai, atsirandantys pradiniame naujos prekės įvedimo į rinką etape dėl reklamos ir prekės ženklo atsiminimo ypatumų. Po mokslinės literatūros analizės buvo nustatytas dvejopas tyrimo dalykas. Pirmojo – žvalgybinio – empirinio tyrimo dalykas yra Lietuvos inovatyvių įmonių atstovų (ekspertų) suvokimas apie pirmavimo ir sekimo pranašumus ir trūkumus, susidarančius reklamuojant naujas prekes rinkoje. Antrojo empirinio tyrimo – eksperimento – dalykas yra pionierių ir sekėjų reklamos įsiminimas, įvertinantis sekėjų patiriamus pranašumus pirmame naujos prekės įvedimo į rinką etape. Disertacijoje daromos išvados, jog pirmajame naujos prekės įvedimo etape platus spektras reklamos atsiminimo ypatumų priklauso nuo pionierių ir(arba) sekėjų prekės ženklo žinomumo. Įmonės, reklamuodamos naujas prekes, gali patirti sekimo pranašumus (pirmavimo trūkumus) dėl didesnių pionierių kaštų investuojant į intensyvesnę reklamą, vartotojų ugdymą ir pirminės paklausos kūrimą. Žemo įsitraukimo į reklamos žinutę sąlygomis susidaro sekimo pranašumai, kuriuos veikia pionierių ir sekėjų prekės ženklų žinomumas. [Iš leidinio]

ENThe dissertation analyzes the advantages of leadership and following that occur because of the impact of advertising on memory. The goal of the work is to use both theoretical and empirical research to describe how followers experience advantages while entering the market after pioneers have created consumer knowledge about the product and convinced the consumer to purchase it. The object of the dissertation is the advantages of following that occur in the initial stage of product introduction in the market because consumers remember advertising and the brand. A dual research subject was identified after reviewing scientific literature. The subject of the first, empirical-exploratory, analysis is the understanding of the representatives (experts) of innovative companies in Lithuania of both advantages and disadvantages of leadership and following that occur because of new product advertising. The subject of the second, empirical-experimental, analysis is the memorization of pioneers’ and followers’ advertising that determines advantages for the followers during the first new product introduction stage. The dissertation concludes that during the first stage of new product introduction, advertising memorization mostly depends on the popularity of the brand. While advertising new products, companies may encounter advantages of following because pioneers have to invest more in advertising, consumer education and creation of the initial demand.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10768
Updated:
2022-02-07 20:08:47
Metrics:
Views: 2
Export: