Valiutos kurso stabilizavimas ir Lietuvos pramonės struktūra : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valiutos kurso stabilizavimas ir Lietuvos pramonės struktūra: disertacija
Alternative Title:
Stabilisation of Currency Rate and Industrial Structure of Lithuania
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
184 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Tarptautinė prekyba / International trade.
Summary / Abstract:

LTValiutos kursų sistemų privalumai bei trūkumai, valiutos kurso stabilumo poveikis šalies ekonomikai ir, savo ruožtu, valiutos kurso priklausomybė nuo ekonominių, politinių ir geopolitinių veiksnių yra neabejotinai labai svarbi ekonomikos mokslo sritis. Disertacijos tyrimo objektas – valiutos kurso stabilizavimas, su tuo siejamas makroekonominis stabilumas ir svarbiausių pramonės prekių grupių konkurencingumo ir struktūros kitimas. Tyrimo tikslas - įvertinti Lietuvos banko vykdomą stabilaus lito kurso palaikymo politiką, ir jos įtaką Lietuvos pramonės konkurencingumo ir struktūros kitimui. Siekiant tikslo šiame darbe teko išspręsti tokius uždavinius: • ištirti pinigų politikos, orientuotos į valiutos kurso stabilumą, privalumus ir trūkumus bei jos taikymo pereinamosios ekonomikos šalyse specifiką; • ištirti valiutos kurso sistemų ryšius su šalių ekonomikos stabilumą bei augimą apibūdinančiais rodikliais; • parengti Lietuvos pramonės prekių grupių realiųjų efektyviųjų lito kurso indeksų skaičiavimo metodiką; • atlikti svarbiausių Lietuvos pramonės prekių grupių tarptautinės prekybos analizę, įvertinant jų konkurencingumo dinamiką realiųjų efektyviųjų lito kurso indeksų pagalba; • išanalizuoti Lietuvos pramonės struktūros ir realiųjų efektyviųjų lito kurso indeksų kitimo tarpusavio priklausomybę.

ENAdvantages and disadvantages of currency rate systems, impact of currency rate on national economy and their dependence on economic, political and geopolitical factors are undoubtedly a very important area of economics. The subject of the doctoral thesis is the stabilisation of currency rate, macro-economic stability linked with it, as well as changes in competitiveness and structures of major industrial product groups. The aim of the research is to evaluate the policy of stable exchange rate of the Litas pursued by the Bank of Lithuania and its impact on changes in competitiveness and structures of Lithuanian industrial sectors. Objectives of the paper: • Analyse advantages and disadvantages of the monetary policy oriented towards stability of currency exchange rate and peculiarities of application in transitional economies; • Analyse relationship between systems of currency exchange rates with indicators of economical stability and growth; • Elaborate a methodology for calculating real effective Litas exchange rate indices for Lithuanian industrial products; • Perform an analysis of the key Lithuanian industrial goods in terms of evaluating the dynamics of their competitiveness with the help of Litas exchange rate indices; Analyse inter-dependence between Lithuanian industrial structure and real effective Litas exchange rate indices.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10748
Updated:
2022-02-07 20:09:40
Metrics:
Views: 17
Export: