Turto prievartavimas: reiškinio raida ir teisinio vertinimo problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Turto prievartavimas: reiškinio raida ir teisinio vertinimo problemos: disertacija
Alternative Title:
Property racket: the development of the phenomenon and the problems of legal evaluation
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
203 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės akademija, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTVienu neigiamų esminės Lietuvos ekonominio ir politinio gyvenimo pertvarkos padarinių tapo smarkiai padidėjęs nusikalstamumas, kurio didžiausią dalį sudaro turtiniai nusikaltimai. Turto prievartavimo specifika pasireiškė tuo, kad šis nusikaltimas tapo organizuoto nusikalstamumo veiklos kryptimi ir praturtėjimo būdu. Užkirsti kelią paplitusiam turto prievartavimui trukdė šių veikų latentiškumas, užmaskuoti padarymo būdai, įrodinėtinų nusikaltimo požymių sudėtingumas ir nevienodas jų suvokimas. Turto prievartavimo sudėtis yra viena sudėtingiausių teisinių konstrukcijų visame BK - joje plačiausiai iš visų turtinių nusikaltimų apibrėžtas nusikaltimo dalykas, o veika pasireiškia neteisėto reikalavimo ir prievartos vienove. Visa tai nulemia daugybę šio nusikaltimo teisinio vertinimo ir atribojimo nuo kitų nusikaltimų problemų. Disertacijoje nagrinėjamas turto prievartavimas kaip kriminalinis reiškinys ir kaip teisinė kategorija. Studijoje aprašytos turto prievartavimo (reketo) atsiradimo sąlygos, pasireiškimo formos bei raidos tendencijos užsienio valstybėse ir Lietuvoje, turto prievartavimo (ir šantažo) teisinių koncepcijų istorinė raida, ištirtos užsienio šalių galiojančių įstatymų atitinkamos normos, atlikta išsami turto prievartavimo teisinių požymių analizė, aptartos aktualios šio nusikaltimo teisinio vertinimo problemos, išryškinti teisinės reglamentacijos trūkumai, įvertinti teisinės praktikos teigiami ir neigiami pavyzdžiai, suformuluoti pasiūlymai dėl įstatymų tobulinimo bei tinkamo jų aiškinimo ir taikymo. [Iš leidinio]

ENOne of the negative consequences of thoroughgoing reform of Lithuania’s economic and political life became a sharp increase in criminality, to a large extent constituted by property crime. Specific features of property racket were evident in the fact that this crime became type of activity and source of enrichment for organized crime. To prevent widespread racketeering was difficult due to latency of such activities, masked ways of perpetuating a crime, complexity of criminal features to be proved and their divergent understanding. The structure of racketeering is one of the most complicated legal constructions in the entire Criminal Code – it presents the most extensive definition of crime subject among all property crimes, activity is manifested in unity of unlawful demands and violence. All this is determined by numerous problems of legally evaluating this crime and distinguishing it from other crimes. The dissertation examined racketeering as a criminal phenomenon and as a legal category. The study describes conditions, under which racketeering emerged, its forms and evolution trends in foreign countries and Lithuania, historical evolution of racketeering (and blackmail) legal concepts. The author looks at corresponding norms in legislation of foreign countries, carries out a comprehensive analysis of legal signs of racketeering, discusses relevant problems of legal evaluation of this crime, distinguishes shortcoming of legal specifications, assesses positive and negative examples of legal practice, forms recommendations for improvement and application of legislation.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10742
Updated:
2022-02-07 20:09:12
Metrics:
Views: 25
Export: