Tiesioginio investavimo užsienyje modeliavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tiesioginio investavimo užsienyje modeliavimas: disertacija
Alternative Title:
Modelling of Direct Foreign Investment
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
118 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas parengti tiesioginių užsienio investicijų (TUI) subjekto funkcionavimo formos parinkimo ir jos įgyvendinimo priemonių ir veiksmų sistemą ir sukurti tarptautinės įmonės finansų prognozavimo ir valdymo modelį, įvertinantį riziką ir aplinkos neapibrėžtumą. Siekiant šio tikslo darbe išanalizuotos tradicinės ir naujausios tarptautinio kapitalo judėjimo teorijos, ištirti TUI judėjimo mastai ir kryptys, nustatyti dominuojantys TUI teikėjai bei gavėjai, tipizuojant investuojančias įmones. Taip pat išnagrinėti pagrindiniai investavimo užsienyje motyvai ir formos. Atsižvelgiant į tai, apibrėžtos Lietuvos įmonių bendradarbiavimo galimybės adekvačios dabartinei ir ateities situacijai. Darbe pateikiama rizikos investicijas priimančioje šalyje ir investuojančios į tą šalį įmonės konkurencinių galimybių įvertinimo sistemą, leidžianti formalizuoti veiklos užsienyje alternatyvų pasirinkimą priklausomai nuo pasirinktos šalies rizikingumo ir investuojančios įmonės konkurencinių galimybių toje šalyje. Disertacijoje ištirta daugianacionalinės įmonės planuojamos veiklos finansinių rezultatų priklausomybė nuo galimų pagrindinių charakteristikų pasikeitimo ir pasikeitimo poveikis galutiniams rezultatams. Sukurtas ir praktiškai pritaikytas įmonės finansų prognozavimo ir valdymo modelis, leidžiantis atsižvelgti į riziką ir neapibrėžtumą. Sukurtas ir praktiškai pritaikytas modelis leidžia daugianacionalinės įmonės finansinius veiklos rezultatus projektuoti atsižvelgiant į galimybių neapibrėžtumą kartu įvertinant gautinų rezultatų patikimumą. [Iš leidinio]

ENThe purpose of the thesis is to build a selection system for the form of functioning of the entity of direct foreign investments (DFI) and measures and actions of its implementation, as well as to create the model of financial forecast and management of the international enterprise, which takes into account the risk and environmental uncertainty. The thesis has analysed conventional and latest theories of international capital flow, the extent and directions of DFI flow, identified prevailing DFI suppliers and receivers, considered the principal motives and forms of foreign investment and defined cooperation possibilities of Lithuanian enterprises adequate to the present and future situation. It presents the system of assessment of competitive possibilities of the country receiving risk investments and of the enterprise investing into the country, which allows formalisation of alternative option of foreign activity depending on the riskiness of the selected country and competitive capacities of the investing enterprise in that country. The thesis has considered dependence of financial results of the planned activity of the multinational enterprise on eventual alteration of the main characteristics and the impact of change on the final results. The model of financial forecasting and management of the enterprise, which allows taking into account risk and uncertainty, has been developed and applied in practice. The developed model put in practice enables projection of financial results of the activity of the multinational enterprise in view of uncertainty of possibilities and simultaneous assessment of reliability of planned results.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10737
Updated:
2022-02-07 20:08:19
Metrics:
Views: 10
Export: