Profesinio rengimo kaitos vertinimo modeliavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinio rengimo kaitos vertinimo modeliavimas: disertacija
Alternative Title:
Modelling of Evaluation of Change in Vocational Education
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
182 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Europos Sąjunga / European Union.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Modelling of the evaluation of vocational education and training change Kaunas, 2004 27 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTŠios disertacijos tikslas – sukurti profesinio rengimo kaitos vertinimo modelį, juo remiantis vertinti Lietuvos profesinio rengimo kaitos principus, procesus ir problemas bei numatyti profesinio rengimo kaitos strategiją. Rengiant teorinį vertinimo modelį, detaliai išanalizuota profesinio rengimo samprata, atskleidžiamas šio fenomeno tarpdisciplininis tyrimo pobūdis ir raida visuomenėje. Antrajame tyrimo etpae buvo siekiama išanalizuoti ir pasirinkti teorines nuostatas ir metodologiją, pagrindžiančią profesinio rengimo kaitos vertinimą. Trečiajame tyrimo etape buvo modeliuojamas profesinio rengimo kaitos vertinimas. Ketvirtajame etape sukurtas teorinis modelis išbandomas praktikoje vertinant profesinio rengimo kaitą Lietuvoje. Teorinė profesinio rengimo sampratos ir apibrėžčių analizė perodė, kad pastarojo supratimas visuomenėje buvo nuolat plėtojamas ir stipriai keitėsi dėl aplinkos, visuomenės, ekonomikos ir kt. pokyčių. Empirinis tyrimas parodė, kad Lietuvoje profesinio rengimo kaitą skatinę veiksniai buvo ES integracija, tarptautinis bendradarbiavimas, sistemos decentralizacija, bendroji švietimo reforma ir įstatiminės bazės atnaujinimas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe purpose of the thesis is to develop a model for evaluation of change in vocational education, evaluate the principles, processes and problems of change in the Lithuanian vocational education on its basis and plan the strategy of change in vocational education. The process of development of the theoretical model of evaluation entailed a detailed analysis of the conception of vocational education, as well as display of the interdisciplinary nature of the research of the phenomenon and of its development in the society. In the second stage of research attempts were made to explore and select theoretical approaches and methodology substantiating evaluation of change in vocational education. The third stage of research involved modelling of evaluation of change in vocational education. The fourth stage resulted in formation of a theoretical model which is tested in practice when evaluating change in the Lithuanian vocational education. The theoretical analysis of the conception and definitions of vocational education demonstrated that public understanding of the latter was continuously being developed and underwent a considerable change due to changes in environment, society, economy, etc. Empirical research showed that change in the Lithuanian vocational education was caused by such factors as EU integration, international cooperation, decentralisation of the system, general education reform and update of the legislative base.

Related Publications:
Kolegijų išorinio įvertinimo struktūra, problemos ir jų sprendimo galimybės / Izabela Savickienė, Aušra Rostlund. Aukštojo mokslo kokybė. 2010, Nr. 7, p. 176-199.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10732
Updated:
2022-02-07 20:09:12
Metrics:
Views: 8
Export: