Teisinės sankcijos kaip teisinio teksto elementai ir teisinių imperatyvų garantas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisinės sankcijos kaip teisinio teksto elementai ir teisinių imperatyvų garantas: disertacija
Alternative Title:
Legal sanctions as elements of legal text and a guarantee of legal imperatives
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
147 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Šiame darbe teisinės sankcijos tiriamos dviem aspektais. Pirmuoju aspektu teisinė sankcija analizuojama kaip atskira teisės norma, nustatanti valstybinių institucijų kompetenciją, pritaikant neigiamas poveikio priemones teisės pažeidėjui. [...] Antruoju aspektu teisinė sankcija analizuojama kaip priemonė, kuria įstatymų leidėjas kuria ypatingą apsaugą teisiniams imperatyvams, nustatydamas naują pareigą teisinių reikalavimų adresatui. [...] Šios disertacijos tikslas – išanalizuoti teisinių sankcijų sampratos koncepcijas, suformuoti teisinės sankcijos sampratą ir, remiantis ja, ištirti teisinių sankcijų santykį su kitais teisinio teksto elementais. [...] Pirmajame disertacijos skyriuje aptariamos pagrindinės teisės normos sampratos koncepcijos, [...] antrajame skyriuje daugiausia dėmesio skiriama teisinei sankcijai kaip poveikio teisinių reikalavimų adresatui priemonei, [...] trečiajame skyriuje pateikta kompetencijos normų kaip savarankiškos normų rūšies analizė. Ketvirtajame skyriuje nagrinėjama teisinių sankcijų sąveika su teisės principais ir nesavarankiškomis teisinėmis nuostatomis. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] This work studies two aspects of legal sanctions. The first aspect analyses legal sanctions as a separate legal norm, establishing the competencies of state institutions and applying negative means for lawbreakers. […] The second aspect analyses legal sanctions as a means the legislator can use to create special protection for legal imperatives, establishing the new responsibilities for the legal requirements to be addressed. [...] The aim is to analyse the concepts of legal sanctions form an understanding of legal sanctions and support the investigation of the relation between legal sanctions and other elements of legal text. [...] The first part of the dissertation discusses the basic concepts of the norms of law, […] the second part mostly focuses on legal coercive measures sanctions as a means of impact on the subject of judicial requirements, […] the third part provides competence norms as an independent type of norms analysis. The fourth part examines legal how sanctions relate to legal principles and dependent legal regulations. […].

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10729
Updated:
2022-02-07 20:08:42
Metrics:
Views: 52
Export: