Nuosavybės išsaugojimas. Lyginamoji analizė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuosavybės išsaugojimas. Lyginamoji analizė: disertacija
Alternative Title:
Reservation of ownership. Comparative analysis
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
157 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Eigentumsvorbehalt. Rechtsvergleichende Untersuchung Vilnius, 2007 32 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje yra atliktas vieno iš prievolių įvykdymo užtikrinimo kilnojamaisiais daiktais būdo - nuosavybės išsaugojimo lyginamasis tyrimas. Taikant lyginamosios teisėtyros metodus yra išskiriamos esminės nuosavybės išsaugojimo, iš dalies reglamentuoto CK 6.411 – 6.416 straipsniuose, savybės, kurios užtikrina efektyvų kreditoriaus reikalavimų patenkinimą pagrindinės prievolės pažeidimo atveju. Kartu disertacijoje yra aptariami tie šio instituto aspektai, kurie įvairiose valstybėse yra reglamentuojami skirtingai, tuo sudarydami riziką lex rei sitae taisyklės taikymo atveju kreditoriui prarasti galimybę pasinaudoti šiuo prievolės vykdymo užtikrinimu. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištyrus nuosavybės išsaugojimo taikymo užsienio šalyse istorines prielaidas, reglamentavimo tendencijas bei šiandieninę taikymo praktiką, pateikti doktrininį šio instituto Lietuvos teisėje pagrindimą bei pateikti rekomendacijas, kurios sudarytų prielaidas efektyviai jį taikyti Lietuvos teisėje. Atsižvelgiant į keliamus tikslus, disertacijoje yra nagrinėjamos prievolinė bei daiktinė nuosavybės išsaugojimo pusės, jos išlikimo keičiantis faktinei ir teisinei daiktų būklei problemos, daug dėmesio skiriama išvestinių nuosavybės išsaugojimo formų analizei. Pastarųjų formų taikymo praktika ir yra tas kriterijus, kuris leidžia daryti išvadas apie nuosavybės išsaugojimo efektyvumą. Įvertinus teisės vienodinimo tendencijas, disertacijoje yra pateikiama ir teisės vienodinimo šioje srityje pasiūlymų analizė bei tiriamos teisinių sistemų suderinamumo problemos, sudarančios kliūtis šiam procesui. [Iš leidinio]

ENThe thesis makes a comparative analysis of one of the ways of ensuring fulfilment of obligations by movable objects. The methods of comparative analysis applied make it possible to highlight the main characteristics of the reservation of ownership, partially regulated by Articles 6.411 – 6.416 of the Civil Code. They include effective compliance with the creditor’s requirements in the event of violating the main obligation. Furthermore, the thesis examines the aspects of the institution which are differently regulated by different countries, hence posing a risk to the application of the rule lex rei sitae, i.e. the creditor may lose an opportunity of having this rule put into effect. The main purpose of the thesis is to examine the historical preconditions of reservation of ownership in foreign countries, the trends of its regulation and the current practice of its application there. On the basis of that, the aim is to make its doctrinal justification in the Lithuanian law and develop recommendations providing for the preconditions of its effective application in the Lithuanian law. With that in mind, the thesis examines the mandatory and material aspects of reservation of ownership, issues related to the changes of its actual and legal status, analysing the derivative forms of reservation of ownership. The practice of application of the latter forms is the criterion showing the effectiveness of the reservation of ownership. Bearing in mind the trends of unification of law, the thesis provides proposals concerning the matter and examines issues related to the compatibility of different legal systems posing an obstacle to the process.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10711
Updated:
2022-02-07 20:09:26
Metrics:
Views: 32
Export: