Teisinės atsakomybės pagrindų nustatymo už neteisėtas veikas elektroninėje erdvėje problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisinės atsakomybės pagrindų nustatymo už neteisėtas veikas elektroninėje erdvėje problemos: disertacija
Alternative Title:
The Problems of determining legal responsibility for illegal activities in electronic space
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
190 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTTradicinė teisė, numatanti atsakomybės pagrindus už neteisėtas veikas, nevisada pajėgi ,,įvertinti” veikas, vykdomas elektroninėje erdvėje. Kyla teisinės atsakomybės už neteisėtas veikas elektroninėje erdvėje problemos. Disertacijos tikslas – išanalizuoti teisinės atsakomybės nustatymo už neteisėtas veikas elektroninėje erdvėje problemas Lietuvos kontekste, numatant materialinės teisės, susijusios su teisinės atsakomybės pagrindų nustatymu už neteisėtas veikas elektroninėje erdvėje, tobulinimo kelius ir būdus (baudžiamosios, civilinės bei administracinės teisės aspektu). Pirmoje disertacijos dalyje nagrinėjama elektroninė erdvė, jos elementai, erdvėje vykdomos veikos ir kylančios teisinės atsakomybės problemos. Antroje dalyje nagrinėjamos tarptautinių dokumentų nuostatos, susijusios su civilinės, administracinės bei baudžiamosios teisės pažeidimais elektroninėje erdvėje bei susijusi užsienio valstybių patirtis, įskaitant teismų precedentus. Trečioje dalyje nagrinėjamos Lietuvos teisės aktų nuostatos, susijusios su teisinės atsakomybės pagrindais už neteisėtas veikas elektroninėje erdvėje Lietuvoje. Atlikto tyrimo išdavoje, autorius siūlo įstatymų pakeitimus bei naujas įstatymų normas dėl elektroninių nusikaltimų kriminalizavimo, civilinės bei administracinės teisės pažeidimų. [Iš leidinio]

ENTraditional law, which defines basis of responsibility for illegal acts, is not always in a position to “assess” acts performed in electronic space. There arise problems related to legal responsibility for illegal acts committed in electronic space. The goal of the dissertation is to analyze the problems of defining legal responsibility for illegal acts committed in electronic space, in the context of Lithuania, foreseeing ways and means (in criminal, civil and administrative law) of improving material law provisions related to definition of legal responsibility for illegal acts commented in electronic space. In the first part of the dissertation, the author discusses the concept of electronic space, its elements, types of activities being performed in that space and problems of legal responsibility arising in there. The second part examines provisions of international documents, related to breaches of civil, administrative, and criminal law in electronic space and experience of foreign countries in this area, including courts’ case law. The third part examines provisions of Lithuanian legislation, related to basis for legal responsibility for illegal acts commented in electronic space in Lithuania. In the conclusion of performed research, the author formulates amendments to laws and new legal provisions concerning criminalization of electronic crimes, breaches of civil and administrative law.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10710
Updated:
2022-02-07 20:08:35
Metrics:
Views: 19
Export: