Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje: disertacija
Alternative Title:
International agreements in the Lithuanian legal system
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
177 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Tarptautinė teisė / International law.
Summary / Abstract:

LT[...] Pagrindinis šios daktaro disertacijos tikslas – pateikti išsamią ir visapusišką LR tarptautinių sutarčių sudarymo proceso analizę bei nustatyti tarptautinių sutarčių vietą LR teisinėje sistemoje. [...] Pirmajame skyriuje analizuojama tarptautinės sutarties, tampančios svarbiausiu tarptautinės teisės šaltiniu, sąvoka ir požymiai. [...] Antrame skyriuje nagrinėjamas LR tarptautinių sutarčių sudarymo procesas, vykstantis pagal galiojančius tarptautinės teisės ir LR teisės aktus, taip pat tarptautinių sutarčių įsigaliojimo, skelbimo, registravimo ir deponavimo tvarka. [...] Trečias skyrius skiriamas tarptautinių sutarčių ir kitų Lietuvos teisės šaltinių santykio analizei. [...] Ketvirtajame skyriuje autorė siekia atskleisti tarptautinių sutarčių taikymą Lietuvos teismuose, pagrindinį dėmesį skirdama LR Konstitucinio Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikai. [...] Apibendrinant atliktą kompleksinį LR tarptautinių sutarčių, sudarytų 1990 – 2000 metais, tyrimą, disertacijoje pateikiamos išvados bei pasiūlymai. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The principle aim of this doctoral dissertation is to provide a comprehensive and all-round analysis of the LR process of forming international agreements and establish the place international agreements occupy in the LR legal system. [...] The first chapter analyses the concept and indications of international agreements, which form the basis of the most important international laws [...] The second chapter examines the LR international agreement forming process, which occurs in accordance with current international laws and LR legal acts, and the procedures of enacting, announcement, registration and depositing. [...] The third chapter analyses international law and other sources of Lithuanian law. [...] In the fourth chapter the author seeks to clarify the application of international law in Lithuanian courts, focusing on the Lithuanian Constitutional Court and the Lithuanian Supreme Court practices. [...] The general conclusion of the comprehensive research on Lithuanian international agreements formed in 1990-2000 provides conclusions and suggestions.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10705
Updated:
2022-02-07 20:08:39
Metrics:
Views: 49
Export: