Stambių įmonių vertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stambių įmonių vertinimas: disertacija
Alternative Title:
Assessment of Large Enterprises
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
143 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m., ekonomika) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis darbo tikslas - kurti įmonių vertės valdymo sistemą ir visų pirma paruošti teoriškai pagrįstą ir tarptautinei verslo vertinimo praktikai neprieštaraujančią stambaus verslo vertinimo metodiką, leidžiančią tiksliai atsižvelgti į Lietuvos ekonomikos tikslus ir kriterijus privatizavimo procese, taip pat verslo valdyme, siekiant pritraukti kapitalą ir atvirkščiai saugotis nuo perėmėjų. Pirmajame skyriuje pateikta, kad šiandieninis įmonės valdymas turėtų remtis įmonės vertės didinimo strategija. Daugelis įmonių Amerikoje ir Vakarų Europoje greitai vystosi, kartais jų apyvarta auga šimtais procentų per metus. Tuo būdu, jų vadovybė mano, kad įmonės yra rinkos lyderiai, bet napastebi, kaip jos tampa labiausiai pageidaujamais taikiniais rinkos spekuliantams. Panašioje situacijoje atsiduria ir Lietuvos įmonės. Antrajame skyriuje išnagrinėti vertės tipai ir vertinimo metodikos. Vertė kiekvienu atveju ir skirtingoms šalims gali būti skirtingo tipo bei nevienodo dydžio. Trečiajame skyriuje pateikti diskontuotų pinigų srautų modelio pranašumai, lyginant su kainos ir pelno multiplikatoriaus metodais. Ketvirtajame skyriuje sudarytas detalus skaičiavimo modelis, pagrįstas mikro ir makro vertės analize. Disertacijos pabaigoje pateikiamos išvados.

ENThe key aim of the article is to design value management system for enterprises and prepare a theoretically reasoned large business assessment methodology that does not contradict to the international business assessment practice, that would allow precisely considering the aims of Lithuanian economics and criteria in privatization process as well as in business management in order to attract capital and safeguard from assignees. The first chapter provides that the contemporary enterprise management should be based on the value incensement strategy. Most enterprises in US and the Western Europe are rapidly developing and sometimes their turnover is increasing by hundreds of percent per year. In this case, the management believes that enterprises are market leaders and do not notice how they become the most desirable targets for market speculators. Lithuanian enterprises find themselves in a similar situation. The second chapter analyses the value types and assessment methodologies. The value in each case and depending on different countries might be of different type and size. The third chapter provides advantages of the discounted money flow model in comparison to multiplication methods of price and profit. The fourth chapter consists of the detailed calculation model, which is based on micro and macro value analysis. The end of the thesis provides conclusions.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10696
Updated:
2022-02-07 20:09:26
Metrics:
Views: 21
Export: