Sporto komandos tarpasmeninių santykių ypatumų įvertinimas ir jų optimizavimo galimybės : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sporto komandos tarpasmeninių santykių ypatumų įvertinimas ir jų optimizavimo galimybės: disertacija
Alternative Title:
Evaluation and optimisation possibilities of interpersonal relations of a sports team
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
136 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos kūno kultūros akademija, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTDisertacinio tyrimo tikslas – nustatyti sporto komandos tarasmeninių santykių ypatumus ir jų optimizavimo galimybes. Iškelta ir patvirtinta hipotezė – individualių kompleksinių pedagoginio – psichologinio poveikio priemonių programa, kurioje yra sujungiami darbo su individais ir komandos kūrimo metodai, gerina tarpasmeninius sporto komandos santykius. Disertaciniame darbe atlikta sisteminė bendrųjų ir sporto mokslo teorijų analizė, teoriniame lygmenyje nustatyta, kad tarpasmeninius santykius komandoje lemia santykiškai pastovūs (komandos ypatumai ir sportininkų ir trenerio asmenybės bruožai) ir dinaminiai (išoriniai ir vidiniai) veiksniai. Atskleista, kad didelis skaičius žemų konfliktiškumo indeksų diadose dar neargumantuoja žemo komandos konfliktiškumo ir kad užduočių sutelktumas labiau nei socialinis sutelktumas sąlygoja ne tik komandos bet ir žaidėjų rezultatyvumo rodiklius. Eksperimentu pagrįsta galimybė pedagoginėmis psichologinėmis poveikio priemonėmis optimizuoti komandos tarpasmeninius santykius didinant spotininkų suvokimą apie save ir komandos narius.

ENThe aim of the dissertation research is to determine peculiarities of interpersonal relations of a sports team and possibilities of optimising them. A hypothesis was proposed and proven – a programme of individual complex pedagogical-psychological means improves interpersonal relations in a sports team. The dissertation includes a system analysis of general and sports theories, a determination was achieved on a theoretical level that interpersonal relations in a team were caused by relatively permanent (team peculiarities and personal characteristics of athletes and coach) and dynamic (internal and external) factors. The research found that a large number of low indexes of conflicts did not necessarily mean low conflict level of the specific team, and task concentration rather than social concentration had an effect on the performance indicators of the team and individual players. An experiment was carried out to substantiate the possibility to optimise a team’s interpersonal relations by raising athletes’ awareness of themselves and other members of the team.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10695
Updated:
2022-02-07 20:08:28
Metrics:
Views: 16
Export: