Netarifinių barjerų įtaka tekstilės pramonės konkurencingumui : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Netarifinių barjerų įtaka tekstilės pramonės konkurencingumui: disertacija
Alternative Title:
The Impact of non-tariff barriers on textile industry competition
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
174 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Tarptautinė prekyba / International trade.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Influence of non-tariff barriers on the competitiveness of textile industry Kaunas, 2007 55 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje identifikuojami, interpretuojami ir pateikiami įvairiais būdais atpažinti šiuolaikinėje prekyboje naudojami netarifiniai barjerai. Siekiant atskleisti netarifinių barjerų paplitimo laipsnį, netarifiniai barjerai sisteminami ir vertinami jų veikimo prielaidų tarptautinėje prekyboje tekstile požiūriu. Moksliniame darbe identifikuotos netarifinių barjerų klasifikavimo sąlygos ir galimybės, kurios leidžia konkretizuoti atskirus netarifinius barjerus, palyginti jų grupių įtaką įvairiose šalyse. Remiantis mokslinės literatūros analize, įvertintas netarifinių barjerų matavimo metodų pritaikomumas tarptautinės prekybos tekstile ribojimo poveikiui pamatuoti. Disertacijoje suformuotas netarifinių barjerų įtakos tekstilės pramonės konkurencingumui modelis, atskleidžiantis įvairius rinkos ribojimo instrumentus, veikiančius konkrečios įmonės galimybes laisvai prekiauti tarptautinėje tekstilės rinkoje. Remiantis sukurtu modeliu, atliktas netarifinių barjerų įtakos tekstilės pramonės konkurencingumui empirinis tyrimas Lietuvos tekstilės ir aprangos įmonėse. Eksperimento metu įvertintos sukurto netarifinių barjerų įtakos tekstilės pramonės konkurencingumui modelio taikymo galimybės įmonėje. Įmonė, naudodama šį modelį, gali identifikuoti sutinkamus netarifinius barjerus, įvertinti įėjimo į atskiras rinkas kliūtis, apskaičiuoti kaštus ir jų vaidmenį konkurencingumui, pasirenkant eksporto rinkas arba imantis priemonių netarifinių barjerų pašalinimui. [Iš leidinio]

ENThe dissertation defines, interprets and presents various ways to identify tariff barriers applied in contemporary trade. In order to estimate the prevalence degree of non-tariff barriers, non-tariff barriers are systematised and evaluated on the basis of the information of application of non-tariff barriers in international textile trade. The research identifies the conditions of non-tariff barrier identification and the possibilities of concretising separate non-tariff barriers and comparing their influence in different countries. The assessment of application of various methods used for the evaluation of non-tariff barriers in order to measure the limiting impact on international textile trade is based on the analysis of relevant scientific literature. The dissertation presents the model of the impact of non-tariff barriers on textile industry competition, which reveals various measures to limit a market by influencing the possibilities of a company for free textile trade. The model is applied in order to perform empirical research of the impact of non-tariff barriers on textile industry competition in Lithuanian textile and clothing companies. During the experiment, an evaluation of the possibilities of applying the model of the impact of non-tariff barriers on textile industry competition in a company was performed. When choosing export markets or taking measures to eliminate non-tariff barriers, a company will have the chance to identify relevant non-tariff barriers as well as obstacles on its entrance path to separate markets and to calculate their costs and impact on competition by means of applying the above-mentioned method.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10678
Updated:
2022-02-07 20:08:17
Metrics:
Views: 30
Export: