Nematerialiųjų vertybinių popierių teisinė prigimtis ir jų panaudojimas prievolių įvykdymui užtikrinti : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nematerialiųjų vertybinių popierių teisinė prigimtis ir jų panaudojimas prievolių įvykdymui užtikrinti: disertacija
Alternative Title:
Legal nature of intangible securities and their use to secure obligations
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
180 lap., [2] schem. lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Legal nature of book entry securities and collateral arrangements in such securities Vilnius, 2005 32 p
Summary / Abstract:

LTIš tradicijos vertybiniais popieriais dažniausiai yra laikomi materialūs dokumentai, tačiau šiuolaikinėse finansų rinkose išleidžiami vertybiniai popieriai materialios išraiškos paprastai neturi, o investuotojų teisės yra pažymimos ne materialiuose dokumentuose, bet įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko specializuotos institucijos (pvz., finansų maklerio įmonė, bankas). […] Šiame darbe nagrinėjama, kokie uždaviniai keliami teisei kaip socialiniam institutui, turinčiam užtikrinti sandorių dėl nematerialiųjų vertybinių popierių teisėtumą ir galiojimą, garantuoti, kad nematerialiųjų vertybinių popierių naudojimo prievolių įvykdymui užtikrinti būdai būtų pripažįstami ir pakankamai aiškūs, o pažeistos teisės operatyviai ir veiksmingai ginamos. […] Nagrinėjami nematerialiųjų vertybinių popierių ypatumai ir jų teisinis reguliavimas, nematerialiųjų vertybinių popierių įkeitimo ir nuosavybės teisės į vertybinius popierius perleidimo prievolės įvykdymui užtikrinti klausimai. Svarstoma, kaip turėtų būti sprendžiamos teismų ir kitokioje praktikoje iškylančios problemos, susijusios su nematerialiaisiais vertybiniais popieriais. Aptariama, kaip Lietuvoje įgyvendinta Direktyva dėl finansinio užstato susitarimų. […] Keliama hipotezė, kad nematerialieji vertybiniai popieriai yra ypatingas civilinių teisių objektas, negalimas tapatinti su materialiais daiktais. Tokiems vertybiniams popieriams turi būti nustatomos specialios apyvartos (perleidimo, įkeitimo ir kt.) taisyklės. […]. [Iš leidinio]

ENTraditionally, securities are usually considered tangible documents, however, securities that are issued on contemporary financial markets have no tangible expression, and investors’ rights are recorded as entries in securities accounts that are handled by specialty institutions (like brokerage companies or banks). […] This work analyses the tasks for the law as a social institute that has to ensure legality and validity of intangible securities transactions and guarantee that ways to secure obligations arising out of the use of intangible securities are recognisable and clear, and any rights breached are protected in a fast and efficient manner. […] It analyses the specific features of intangible securities and their legal regulation, matters of pledging intangible securities and disposing of the title to them in order to secure obligations. It also deals with the ways to address issues that arise in judicial and other practice in relation with intangible securities. […] The work hypothesises that intangible securities is a special subject of civil rights that cannot be identifies with tangible items and therefore must be governed by special rules of circulation. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10676
Updated:
2022-02-07 20:08:58
Metrics:
Views: 16
Export: