Baltarusių veiksnys moderniosios Lietuvos valstybės teritorijos formavimesi: etnopolitinis, politinis, geopolitinis aspektai (1915-1923 m.) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltarusių veiksnys moderniosios Lietuvos valstybės teritorijos formavimesi: etnopolitinis, politinis, geopolitinis aspektai (1915-1923 m.): disertacija
Alternative Title:
The Belarusian Factor in the Formation of the Territory of the Contemporary Lithuania: Ethnopolitical, Political and Geopolitical Aspects (1915-1923)
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
147 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbe tiriami lietuvių ir baltarusių politiniai santykiai 1915–1920 m., kitaip tariant politinė dinamika apibrėžtame laike ir regione. Pagrindinis darbo tikslas – ištirti baltarusių vaidmenį Lietuvos valstybės teritorijos formavimesi eventualaus išorinių jėgų poveikio kontekste. Lietuvos valstybės teritorijos formavimąsi lėmė lietuvių kaip etnografinės tautos teritoriniai projektai ir tų projektų koreliacija su vokiečių bei rusų (sovietų) geopolitiniai tikslai Lietuvos atžvilgiu. Baltarusių veiksnys suvaidino tik pagalbinį vaidmenį: lietuviai stengėsi baltarusius naudoti daugiausia tik kaip politinį diplomatinį įrankį savo etnografinių projektų realizacijai, nors eventualiai baltarusių poveikis turėjo politinių ir net geopolitinių bei etnopolitinių apraiškų formuojantis Lietuvos valstybei.

ENThe work is concerned with the analysis of Lithuanian and Belarusian relations in 1915-1920, in other words, political dynamics in a given period and region. The main aim of the work is to analyse the role of Belarusians in the formation of the territory of the contemporary Lithuania in the context of the impact of the external powers. The formation of Lithuanian state was influenced by territory projects of Lithuanians as an ethnographic nation and the correlation of those projects with geopolitical aims of Germans and Russians (Soviet) concerning Lithuania. The Belarusian factor had only an auxiliary role: Lithuanians tried to use Belarusians only as a political diplomatic tool in order to implement their ethnographic projects, although, eventually, the Belarusian factor had political and even geopolitical as well as ethnopolitical expressions during the formation of the state of Lithuania.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10674
Updated:
2023-04-07 14:32:47
Metrics:
Views: 9
Export: