Bajorų kilmės Žemaitijos dailininkai XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bajorų kilmės Žemaitijos dailininkai XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje: disertacija
Alternative Title:
Samogitian Artists of Noble Origin at the End of the 19th c. – the First Half of the 20th c
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
248 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Samogitian artists of noble descent in the late 19th - first half of the 20th century Vilnius, 2004 57] p
Summary / Abstract:

LTDarbas skirtas pristatyti XIX a. pab.–XX a. pr. Žemaitijoje gyvenusius ir kūrusius profesionalius dailininkus dvarininkus – tapytojus Erazmą Nikodemą Ivanauską (Paragių dv.), Leopoldą Andrijauską (Siraičių dv.), Sofiją Lisieckaitę-Plechavičienę (Spyglių dv.) ir grafiką, žemaičių liaudies meno tyrinėtoją Juzefą Perkovskį (Džiuginėnų dv.). Objektas – Žemaitijos bajoriškosios kultūros padėtis, dvarininkų intelektualinės veiklos kryptys, dvasinis gyvenimas, bajorų kultūrinė veikla, gyvenamoji aplinka bei dailė kaip kūryba ir meninė edukacija. Svarbūs tyrinėjimų aspektai – bajorystės turinys, dvarininkų įvaizdis, išsilavinimas, intelektualinė veikla. Aptariama ir dailininkų dvarininkų vieta svarbiame XX a. I p. Lietuvos dailės ir muziejinio gyvenimo regione – Telšių apskrityje. Disertacijoje surinkta, susisteminta ir apibūdinta įvairiuose fonduose esanti archyvinė medžiaga, pateikta giminės istorija, su dvarininkų asmenybėmis ir jų kūryba susiję faktai. Sudaryti ir pateikti šių menininkų dabar muziejuose, privačiose kolekcijose saugomų darbų katalogai, sukaupta vizualinė medžiaga. Išanalizuotas dailininkų dvarininkų kūrybinis palikimas. Aptartos dvarų istorijos, mėginant atkurti buvusį vaizdą, dabartinę būklę. Darbą sudaro keturi stambūs poskyriai, skirti pasirinktoms asmenybėms. Laikomasi tokios sandaros: 1) svarbiausi gyvenimo ir kūrybos faktai, 2) gyvenimo kelias, 3) giminės istorija, 4) kūrybos tyrinėjimai, 5) muziejuose, privačiose kolekcijose saugomų darbų katalogai, 6) kūrybos apžvalga, 7) dvaro ansamblis, 8) dvaro likimas po nacionalizacijos, 9) dabartinė būklė. [Iš leidinio]

ENThe aim of the work is to present the artists-landowners who lived and created in Samogitia at the end of the 19th –the beginning of the 20th century – painters Erazmas Nikodemas Ivanauskas (Paragių estate), Leopoldas Andrijauskas (Siraičių estate), Sofija Lisieckaitė-Plechavičienė (Spyglių estate) and the graphic artist, investigator of Samogitian folk art Juzef Perkovski (Džiuginėnų estate). The subject is the situation of nobility Samogitian culture, directions in the intellectual activity, spiritual life of landowners, the cultural activity of the gentry, their living environment and art. Important aspects of the study are the contents of gentry, the image, education, and the intellectual activity of the gentry. The place of artists-landowners in Telšiai district in the first part of the 20th century is discussed. Archival material stored in different stocks is collected, systemised and characterised, the history of the family, facts related to personalities of the landowners and their creative work are presented. Catalogues of works of these artists currently stored in museums and private collections are produced and presented, visual material collected. The cultural heritage of the artists is analysed. Histories of estates are discussed. The thesis consists of four subchapters. The following structure is followed: 1) the most important facts from life and creative work, 2) the life, 3) the history of the family, 4) study of their creative work, 5) catalogues of the works stored at museums and in private collection, 6) a review of creative work, 7) an ensemble of the estate, 8) the fate of the estate after nationalisation, 9) the current condition.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10670
Updated:
2022-02-07 20:09:32
Metrics:
Views: 17
Export: