Regioninė integracija: Baltijos šalių bendradarbiavimas integracijos į Europos Sąjungą kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regioninė integracija: Baltijos šalių bendradarbiavimas integracijos į Europos Sąjungą kontekste: disertacija
Alternative Title:
Regional integration. Cooperation of the Baltic countries in the context of integration into the European Union
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
123 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas - pateikti išsamią ir vientisą trišalio Baltijos šalių ekonominio bendradarbiavimo raidos, turinio ir formų analizę, taikant šiuolaikines tarptautinių santykių, užsienio ekonominės politikos, regioninės integracijos ir reformų politinės ekonomijos teorijas. Darbas skirtas Lietuvos, Latvijos ir Estijos ekonominio bendradarbiavimo rinkų integracijos srityje nuo nepriklausomybės atkūrimo iki derybų dėl narystės ES analizei. Trišalis bendradarbiavimas rinkų integracijos srityje aiškinamas tokiais veiksniais – išorės regioninės sąjungos (ES) bei vidaus ekonominių interesų grupių poveikiu. Darbe analizuojama (1) kaip stambi regioninė grupė (ES) įtakoja kaimyninių šalių (Baltijos valstybių) užsienio politiką ir jų trišalį tarpusavio bendradarbiavimą bei jo sąsajas su dvišale šių valstybių integracija į regioninę grupę, (2) kaip trišalio bendradarbiavimo raidą įtakoja vidaus ekonominės interesų grupės. Teorinis modelis yra išsamus, nes taikomas trišalio bendradarbiavimo tarp Baltijos šalių raidos, formų bei turinio aiškinimui, įvertinant bendradarbiavimo pasiekimus ir nesėkmes. Be to čia siūlomas aiškinimas yra vientisas, kadangi jis grindžiamas aiškiai suformuluotomis prielaidomis apie veikėjų elgseną ir motyvus, tarpusavyje nuosekliai susietais ekonominių ir politinių sprendimų aiškinimais. Darbe pateikiama argumentacija yra nauja ir tarptautiniame regioninei integracijai skirtų darbų kontekste. Pagrindinis įnašas į diskusijas tarp regioninės integracijos analitikų Šiaurės Amerikoje bei Vakarų Europoje yra regioninės sąjungos (ES) poveikio išorės šalių (Baltijos valstybių) tarpusavio integracijai įvertinimas. [Iš leidinio]

ENThe aim of the study is to provide a thorough and coherent analysis on tripartite economic cooperation, its development, content and form in the Baltic States. The study is an analysis of economic cooperation markets in the field of integration of Lithuania, Latvia, and Estonia beginning from the restoration of their independence to negotiations on joining the EU. A tripartite cooperation in the field of market integration is explained by the impact of the external regional union (EU) and the internal economic interest groups. The work analyses: (1) the impact of a large regional group (EU) on the foreign policy of the neighbouring countries (Baltic countries), their tripartite cooperation and its links with bilateral integration of these states into the regional group, (2) the impact of the internal economic interest groups on the development of tripartite cooperation. The theoretical model is quite thorough because it is being applied in the assessment of the development, form, and content of the tripartite cooperation between the Baltic States, at the same time giving assessment of its achievements and shortcomings. The arguments given in this study are new even in the international context of regional integration. The main contribution to discussions carried out by analysts of the regional integration in North America and Western Europe is an assessment of the impact of the regional union (EU) on the integration of the external countries (Baltic States).

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10663
Updated:
2022-02-07 20:09:15
Metrics:
Views: 26
Export: