Organizacijų vėliavos Lietuvoje 1920-1940 m.: kūrėjai ir projektuotojai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijų vėliavos Lietuvoje 1920-1940 m.: kūrėjai ir projektuotojai
Alternative Title:
Flags of organizations in Lithuania 1920-1940: creators and designers
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2022, 26, p. 15-26
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Menininkai. Menotyrininkai / Artists. Art critics; Taikomieji menai / Applied arts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama tarpukario laikotarpiu Lietuvoje veikusių įvairių lietuviškų organizacijų vėliavų kūrimo ir projektavimo tema. Iki šiol išsamesniems vėliavų tyrimams Lietuvoje buvo skirta labai nedaug dėmesio. Dėl tyrimų stokos mes galėjome įvardyti vos keletą asmenų, kurie rengė vėliavų projektus. Šiame straipsnyje pirmą kartą įvardijama visa eilė žinomų dailininkų bei kitų asmenų, parengusių vėliavų projektus įvairioms organizacijoms ir ne tik joms. Aiškinamos priežastys, kodėl straipsnyje minimų organizacijų vėliavų projektų autoriai anksčiau buvo įvardijami nežinomais bei kodėl daug menininkų iki šiol nebuvo žinomi, kaip vėliavų projektų rengėjai. Reikšminiai žodžiai: vėliava, dailininkas, projektas, organizacija, sąjunga. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the theme of creating and designing flags of interwar Lithuanian organizations. The names of over 30 people who designed the flags or small flags and the flagpole tips for various organizations are mentioned. 14 individuals as flag designers have so far been unknown and are mentioned for the first time in the article. At present we know more than 50 Lithuanian flags and small flags. Most of the authors of flag projects only designed one or two flags. These projects were mostly implemented by people who were studying at Kaunas Art School at the time. Only a few persons should be distinguished in designing flags - artist A. Brakas, who made flags in Klaipėda region; Captain A. Lopuchinas, creator of military flags; artist A. Žmuidzinavičius 20th century 3 decade and graphic J. Burba -20th century 4th decade flag makers. We cannot exclude others as flag designers for the time being due to lack of data. The article explains the reasons why the authors of the mentioned flag projects were unknown and why many individuals were not known as the creators of the flag projects until now. Keywords: flag, painter, project, organization, union. [From the publication]

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/106503
Updated:
2024-03-12 20:41:49
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: