Apmokestinimo sistemos įtaka smulkaus ir vidutinio verslo subjektų veiklai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apmokestinimo sistemos įtaka smulkaus ir vidutinio verslo subjektų veiklai: disertacija
Alternative Title:
Impact of Taxation System on Operation of Small and Medium Businesses
Publication Data:
Vilnius, 2008.
Pages:
188 lap
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2008. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo tikslas − atlikti Lietuvos Respublikos apmokestinimo sistemos įtakos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams analizę bei pateikti mokesčių tobulinimo alternatyvas, skatinančias smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą. Disertacijoje ištirta smulkaus ir vidutinio verslo būklė ir jo plėtros galimybės. Pirmą kartą pateiktas apmokestinimo sistemos, kaip svarbaus smulkaus ir vidutinio verslo subjektų plėtros veiksnio apibrėžimas. Apmokestinimo sistemą sudaro trys pagrindiniai elementai: a) mokesčių sistema; b) mokesčių administravimo sistema; c) mokesčių teisinio reglamentavimo sistema. Atlikta mokesčių daromos įtakos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams pagal subjektų dydį ir ekonomines veiklos sritis analizė. Išnagrinėti smulkaus ir vidutinio verslo subjektų mokesčių naštos nustatymo metodai, pasiūlytas smulkaus ir vidutinio verslo subjektų optimalios apmokestinimo ribos vertinimo metodas. Rekomenduojamos apmokestinimo sistemos tobulinimo alternatyvos skatinant smulkaus ir vidutinio verslo subjektų ekonominę veiklą bei jų plėtrą. [Iš leidinio]

ENThe aim of the thesis is to deliver the analysis on impact of the taxation system of the Republic of Lithuania on small and medium businesses and provide tax improvement alternatives that promote the development of small and medium businesses. The thesis analyses the situation of small and medium businesses as well as development possibilities. For the first time, the article provides a definition of the tax system as an important factor for small and medium businesses. The taxing system commences of three key elements a) tax system; b) tax administration system; c) legal tax regulation system. It provides analysis on impact of taxes on small and medium businesses depending on size and area of economic operation. Also, the article provides analysis of methods used for ascertaining the tax burden on small and medium businesses and suggests the method for evaluating the optimal tax limit. The recommended taxing system improvement alternatives promoting economic operation and development of small and medium businesses.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10650
Updated:
2022-02-07 20:08:22
Metrics:
Views: 20
Export: