Lietuvos vieta JAV didžiojoje strategijoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vieta JAV didžiojoje strategijoje: disertacija
Alternative Title:
Lithuania’s Position in the Great Strategy of the USA
Awarding Body:
Vilniaus universitetas Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
173 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2004 m. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Lithuania's role in the grand strategy of the United States of America Vilnius, 2004 21 p
Summary / Abstract:

LTKnygoje analizuojama Jungtininių Amerikos Valstijų didžioji strategija, darant prielaidą, kad šios strategijos pokyčiai turės didžiulę įtaką Lietuvos saugumui. Lietuva analizuojama kaip kitos valstybės, t.y. JAV, politikos objektas. Knygoje tvirtinama, kad JAV stengiasi išlaikyti vienuolę pasaulio struktūrą ir neleisti susikurti valstybių blokui, galinčiam mesti iššūkį JAV dominavimui. Lietuvos ir JAV santykiai aiškinami remiantis neorealizmo teorija, kurios pasirinkimą lėmė nuostata pažvelgti į politinius procesus ne iš Lietuvos, o iš JAV perspektyvos. Knygoje prieita išvados, kad Lietuvos vieta JAV didžiojoje strategijoje yra dviejų lygia greta vykstančių procesų išraiška – ji atspindi tiek kintantį JAV grėsmių supratimą ir naujas strategines koncepcijas, tiek vidinius Lietuvos valstybės pokyčius. Lietuvos vieta nagrinėta tiek pasauliniu, tiek regioniniu mastu. Būtent regioniniu analizės lygmeniu geriausiai atsiskleidė Lietuvos vieta didžiojoje strategijoje: Lietuva suvokiama kaip valstybė, kuri palaiko JAV hegemoniją ir nėra suinteresuota leisti Europoje susiformuoti antihegemoniniam aljansui. Žvelgiant į Lietuvos padėtį ateityje, peršasi išvada, kad tapus ES ir NATO nare, Lietuvos vieta tarptautinėje sistemoje daug labiau nei JAV priklausys nuo Lietuvos diplomatijos veiksmingumo.

ENThe book dwells on the great strategy of the USA with the assumption that changes in the strategy will have immense impact on the security of Lithuania. Lithuania is treated as the political object of another state, i.e. the USA. It is maintained in the book that the USA endeavours to retain the current global structure and not to allow formation of a block of nations able to challenge dominance of the USA. Relations of Lithuania and the USA are construed with reference to the neorealism theory the choice of which was determined by the position to look at the political processes from the perspective of the USA rather than that of Lithuania. The book arrives at the conclusion that Lithuania’s position in the great strategy of the USA is the manifestation of two parallel processes - it reflects both changing understanding of threats by the USA and new strategic concepts, and the interior changes of the state of Lithuania. Lithuania’s position is considered both on the global and the regional scale. It is on the regional level of analysis that Lithuania’s position in the great strategy is best revealed: Lithuania is perceived as the state which supports the American hegemony and shows no interest in allowing formation of the antihegemonic alliance in Europe. Looking at the future position of Lithuania, there emerges the conclusion that, upon accession to the EU and NATO, Lithuania’s position in the international system will depend more on the efficiency f Lithuanian diplomacy.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10641
Updated:
2022-02-07 20:09:32
Metrics:
Views: 21
Export: