Lietuvos komercinių bankų raida ir integracija į Europos Sąjungos finansų sistemą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos komercinių bankų raida ir integracija į Europos Sąjungos finansų sistemą: disertacija
Alternative Title:
Development and Integration of Lithuanian Commercial Banks into the EU Financial System
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
202 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Evolution of Lithuanian commercial banks and their integration into the financial system of the European Union Vilnius, 2004 36 p
Summary / Abstract:

LTMonografijos tikslas, atsižvelgiant į suformuluotas tyrinėjimo kryptis, taip pat remiantis autoriaus išaiškintais ir išstudijuotais šaltiniais bei atliktais teoriniais tyrimais, - sukurti Lietuvos finansų sektoriaus – komercinės bankininkystės tapsmo ekonominės sistemos transformacijos laikotarpiu istorinę-funkcinę panoramą. Tyrimas apima 1988 – 2004 m. laikotarpį.. Pirmajame skyriuje nušviečiami pagrindiniai teisės aktai raglamentuojantys Lietuvos bankų veiklą pertvarkos metais, nagrinėjamos Lietuvos šiuolaikinės bankų sistemos ištakos. Antrajame skyriuje analizuojamas valstybinių specializuotų bankų nacionalizavimas, vykęs po nepriklausomybės paskelbimo, šio proceso įgyvendinimo sudetingumas ekonominės blokados, politinės izoliacijos metais. Trečiajame skyriuje aptariama šalies ekonomikos būklė pereinant iš centralizuotos planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką, jos įtaka komercinių bankų kiekybiniam augimui. Ketvirtajame skyriuje atskleistos nagrinėjamo laikotarpio Lietuvos šiuolaikinės bankininkystės raidos ypatybės bendrame pokomunistinių šalių ir pasaulio kontekste. Penktajame skyriuje glaustai aptariama šalies politinė raida, bankų griūties bei Rusijos finansų ir ekonominės krizės poveikiai šalies ekonomikai. Šeštajame skyriuje nušviečiami pagrindiniai Lietuvos bankininkystės integracijos į ES finansų sistemą etapai.

ENThe monograph aims at creating the historical-functional panorama of the becoming of the Lithuanian financial sector – commercial banking - during the transformation period of the economic system, with reference to formulated aspects of the study, as well as on the basis of the explained and studied sources and theoretical research carried out by the author. The first section focuses on the underlying legal acts regulating activity of the Lithuanian banks in the years of reconstruction, and scrutinises the roots of the beginning of the modern bank system of Lithuania. The second section analyses the issue of nationalisation of the state specialised banks that took place after declaration of independence, the complexity of implementation of the process during the years of economic blockade and political isolation. The third section deals with the situation of the domestic economy at the time of transition from the centralised planned economy to the market economy, its influence on the quantitative growth of commercial banks. The fourth section reveals the peculiarities of development of the modern Lithuanian banking of the period in question in the general context of the post-communist countries and the word. The fifth section briefly discusses the political development of the country and the effects of the fall of banks and financial and economic crises in Russia on the economy of the country. The sixth section outlines the basic stages of integration of Lithuanian banking in the EU financial system.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10637
Updated:
2022-02-07 20:09:04
Metrics:
Views: 13
Export: