Organizuotas nusikalstamumas ir jo baudžiamasis teisinis vertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizuotas nusikalstamumas ir jo baudžiamasis teisinis vertinimas: disertacija
Alternative Title:
Organised crime and legal evaluation of its punishment
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
218 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – organizuotas nusikalstamumas kaip socialinis ir teisinis reiškinys, jo požymiai ir baudžiamojo teisinio vertinimo problemos pagal galiojantį ir naują Baudžiamąjį kodeksą. [...] Pirmajame darbo skyriuje nagrinėjamas organizuotas nusikalstamumas kaip šiuolaikinio pasaulio problema, [...] analizuojama kriminologinė organizuoto nusikalstamumo samprata, pasireiškimo formos ir pagrindiniai požymiai. [...] Antrajame skyriuje autorius, pasiremdamas kriminologiniais tyrimais, praktine baudžiamųjų bylų medžiaga, statistikos duomenimis, analizuoja organizuoto nusikalstamumo atsiradimą Lietuvoje, jo faktinę padėtį bei teisėsaugos institucijų praktiką. [...] Trečiajame skyriuje [...] autorius išsamiai analizuoja bendrininkavimo formų klasifikaciją baudžiamosios teisės teorijoje ir Baudžiamajame kodekse, [...] analizuojamas baudžiamųjų įstatymų, susijusių su organizuotu nusikalstamumu, raida Lietuvoje nuo 1903 m. iki šių dienų, [...] pateikiama užsienio valstybių baudžiamųjų įstatymų apžvalga. [...] Ketvirtajame skyriuje, remiantis teisine literatūra, oficialiais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato aiškinimais bei baudžiamųjų bylų praktine medžiaga, nagrinėjama organizuota grupė kaip bendrininkavimo forma. [...] Penktajame skyriuje [...] nagrinėjamas nusikalstamas susivienijimas kaip bendrininkavimo forma, [...] autorius daug dėmesio skiria baudžiamosios atsakomybės sąlygų už nusikalstamo susivienijimo įkūrimą ir dalyvavimą jo veikloje detalizavimui, sąvokų nusikalstamo susivienijimo organizavimas, vadovavimas ir dalyvavimas jame aiškinimui [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The object of this research is organised crime as a social and legal phenomenon, indications of organised crime and the problems of legally evaluating its punishment in accordance with the existing and new Criminal Code. […] The first chapter examines organised crime as a contemporary global problem, […] analysing the concept of organised crime and forms of manifestation, and main indicators. […] In the second chapter the author uses criminal research, materials of criminal case practice and statistical data to analyse the occurrence of organised crime in Lithuania, its current situation and the practice of lawmaking institutions. […] In the third chapter […] the author comprehensively analyses the classification of forms of participation in the theory of criminal law and the Criminal Code, […] analysing the criminal legislation related to organised crime in Lithuania from 1903 to the present day, […] providing an overview of criminal legislation in foreign states. […] Supported by legal literature, the official judges’ senate explanation of the Supreme Court of Lithuania and materials from criminal case practice, the fourth chapter examines the organised group as a form of participation. [..] In the fifth chapter the author examines unification as a form of participation, […] focussing mostly on the conditions of criminal liability for instigating the criminal act and taking part in elaborating the details of it, explaining the concept of unified criminal organisation, management and participation.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10624
Updated:
2022-02-07 20:08:26
Metrics:
Views: 46
Export: