Ofšoriniai centrai Lietuvos įmonių tarptautinėje prekyboje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ofšoriniai centrai Lietuvos įmonių tarptautinėje prekyboje: disertacija
Alternative Title:
Off-shore Centres in International Trade of Lithuanian Companies
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
164 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
Tarptautinė prekyba / International trade.
Summary / Abstract:

LTIšanalizavus surinktą informaciją nustatyta, kad daugelis Lietuvoje esančių valstybinių institucijų nėra atlikusios jokių ofšorinių bendrovių įtakos Lietuvos ekonomikai tyrimų, todėl nėra žinoma, nei kokiomis apimtimis, nei apskritai kokią įtaką turi ofšorinių centrų veikla Lietuvoje. Taip pat nėra žinoma, per kokius ofšorinius centrus daugiausiai organizuoja veiklą verslininkai ir kokios tokios veiklos organizavimo priežastys ir padariniai. Remiantis atlikta analize galima konstatuoti, kad Lietuvoje beveik nėra atlikta jokių ofšorinių centrų tyrimų, o Vakarų valstybių autoriai didesnį dėmesį skiria ofšorinių centrų vaidmeniui globalizacijos procese bei juose veikiančiai mokesčių politikai. Rytų šalių autoriai daugiau dėmesio skiria ofšorinių centrų paplitimui posovietinėse šalyse bei jų daromai įtakai šių valstybių ekonomikai aprašyti. Tiek Rytų autorių darbuose, tiek Lietuvoje publikuojamoje literatūroje ofšorinių centrų veiklos tema dominuoja daugiau komercinis nei mokslinis aspektas. Todėl šiame darbe yra pateikiami atlikti ofšorinio verslo įtakos Lietuvoje tyrimai. Mokslinių tyrimų objektas – ofšorinių centrų steigimo ir veiklos sąlygos, jų naudojimo priežastys, apimtys bei įtaka ekonomikai ir mokesčių surinkimui Lietuvoje. Mokslinių tyrimų tikslas – nustatyti pagrindinius ofšorinių centrų formavimosi veiksnių ir vaidmens ekonomikoje principus tarptautinės prekybos, investicijų ir mokesčių aspektais, parengti rekomendacijas tų ofšorinių centrų veiklai reguliuoti. [Iš leidinio]

ENThe analysis of collected information allowed concluding that most of state-run public institutions in Lithuania have not made studies on the impact of off-shore companies to the Lithuanian economy; thus it remains unclear what is the real scale and what impact, if any, is made by activities of off-shore centres in Lithuania. In addition, it is also unclear what are the most popular off-shore centres among entrepreneurs, nor what are the reasons and consequences of such practice. The conducted analysis allows drawing a conclusion that no studies in off-shore centres were carried out Lithuania, while western authors tend to attach more attention to the role of off-shore centres and taxation policies used by such centres in the context of global economy. Eastern authors tend to focus on prevalence of off-shore centres in post-Soviet countries and their impact on national economies. A commercial rather than scientific approach dominates in works of eastern and Lithuanian authors discussing the topic of off-shore centres. This paper presents studies on the impact of off-shore business in Lithuania. The objective of scholarly research – conditions for establishment and operation of off-shore centres in Lithuania, reasons for using such centres, the scale and impact on the national economy and collection of budgetary revenues. The aim of scholarly research – identify the key principles for formation of off-shore centres and the role on economy from the point of view of international trade, investments and taxes, draft recommendations on regulation of operation of such centres.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10623
Updated:
2022-02-07 20:09:31
Metrics:
Views: 23
Export: