Nuotolinių studijų Lietuvos universitete plėtros parametrai pasaulinių tendencijų kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuotolinių studijų Lietuvos universitete plėtros parametrai pasaulinių tendencijų kontekste: disertacija
Alternative Title:
Development parameters of distance studies in the university of Lithuania in the context of global tendencies
Publication Data:
Klaipėda, 2003.
Pages:
154 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Klaipėdos universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Parameters of development of distance studies at Lithuanian university in the context of world-wide tendencies Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003 37 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama nuotolinių studijų reikšmė visuomenės, ypač suaugusiųjų žmonių, edukacijai Lietuvos universitetuose. Pagrindžiama, jog nuotolinės studijos, taikančios modernias informacines ir komunikacines technologijas, yra edukologijos mokslo sritis, išsauganti visus studijų didaktinius komponentus. Išsamiai analizuojama nuotolinių studijų universitete samprata, aptariama šių studijų raidą aukštajame moksle, vyraujantys modeliai pasaulyje bei Lietuvoje. Nagrinėjamos šiuolaikinės mokymosi teorijos ir jų koncepcijos komponentai, atitinkantys naują mokymosi paradigmą, siekiat pagrįsti nuotolinių studijų esmę. Atskleidžiamos pagrindinės nuotolinių studijų universitete charakteristikos, skiriančios jas nuo tradicinių studijų, pateikiami ir analizuojami edukaciniai plėtros parametrai, kurie skatina efektyviai diegti ir plėsti nuotolines studijas universitete. Tiriant universiteto studentų požiūrį į nuotolinių studijų turinį, procesą ir plėtrą, išsiaiškinama nuotolinių studijų plėtra Lietuvos universitetuose ir pateikiamos nepakankamo pasirengimo organizuoti nuotolines studijas priežastys. Disertaciniame darbe sukurtas nuotolinių studijų hipotetinis modelis, pagrįstas pasaulio ir Lietuvos patirties teorine ir praktine analize, padėjo nustatyti nuotolinių studijų sėkmingo vyksmo garantiją bei šių studijų plėtros galimybes Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENThe doctor’s dissertation deals with the importance of distance studies for the education of the society and especially adult persons in the Lithuanian universities. The paper substantiates that distance studies based on modern information and communication technologies represent an area of the science of educology preserving all the didactic components of the studies. The paper thoroughly analyses the concept of distance studies in universities, overviews the development of such studies in the higher education and the prevailing models in Lithuania as well as world-wide. The author examines contemporary learning theories and the components of their concept corresponding to the new learning paradigm in order to substantiate the essence of the distance studies. The paper reveals the main characteristics of the distance studies in the university which make them divergent from the traditional studies and presents and analyses the educational development parameters which call for the effective implementation and development the distance studies in universities. The research on the attitudes of university students to the content, process and development of the distance studies revealed the development of the distance studies in Lithuanian universities and enabled to identify the causes of insufficient preparation for arranging the distance studies. The doctor’s dissertation presents the hypothetical model of the distance studies based on theoretical and practical analysis of the international and Lithuanian experience which helped to establish the guarantee for the successful process of the distance studies and the possibilities of the development of these studies in Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10617
Updated:
2022-02-07 20:08:46
Metrics:
Views: 11
Export: