Nereguliari migracija į Baltijos valstybes: saugumo aspektas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nereguliari migracija į Baltijos valstybes: saugumo aspektas: disertacija
Alternative Title:
Irregular Migration to the Baltic Countries: Security Aspect
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
138 p
Notes:
Dr. diser. (socialiniai mokslai) - Vilniaus universitetas. Bibliografija.
Keywords:
LT
Pabėgėliai / Refugees.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas – nereguliarios migracijos į Lietuvą, Latviją ir Estiją fenomenas bei jo reikšmė nacionaliniam ir regiono saugumui. Pagrindiniai disertacijos tikslai yra susisteminti ir išanalizuoti nereguliarios migracijos į Baltijos valstybes fenomeną, išryškinti dėsningumus bei įvertinti jį saugumo grėsmių požiūriu, daugialypės bendrosios saugumo problematikos kontekste. Disertacijoje nereguliarios migracijos reiškinys aiškinamas atsižvelgiant į tarptautinius teisinius režimus, įvertinant po Šaltojo karo kintantį saugumo grėsmių pobūdį, Vakarų Europos bei Baltijos valstybių motyvus ir pasirinktas priemones spręsti nereguliarios migracijos problemą, Vakarų ir Šiaurės Europos, tarptautinių organizacijų bei Baltijos šalių bendradarbiavimą šioje srityje. Nereguliarios migracijos keliamos saugumo problemos skirstytinos į trumpalaikes ir ilgalaikes. Viena ryškiausių praeities problemų – neišspręstos pabėgėlių padėties sukelta neigiama įtaka Baltijos valstybių tarptautiniam prestižui. Nereguliarios migracijos destabilizuojantis ryšys su žmonių kontrabanda ir organizuotu nusikalstamumu, keliama ekonominė našta tebėra iššūkis. Ilgalaikėje perspektyvoje ryškėja kitos saugumo grėsmės, nukreiptos ne tik į valstybinio saugumo sektorių, bet įvairiu mastu keliančios iššūkius visuomenių stabilumui ir jų identitetui. Nagrinėjamo dešimtmečio nereguliarios migracijos dinamika atskleidžia dvi pagrindines tendencijas: pirma, Baltijos valstybės vis labiau tampa ne tranzito valstybėmis, bet šalimis, kurios imigrantams yra galutinis tikslas, antra, auga migrantų iš NVS šalių vaidmuo.

ENThe main goals of the dissertation are to systemize and analyze the phenomenon of irregular migration to the Baltic countries, to highlight the consistent patterns, and to evaluate them in relation to security dangers and the context of multipartite common security. The dissertation analyzes the phenomenon of irregular migration by taking into consideration international legal regimes, evaluating the changing character of post Cold-War security dangers, and the motivation and measures chosen by Western Europe and the Baltic countries to solve the problem of irregular migration, while looking at cooperation by Western and Northern European countries, international organizations, and the Baltic countries in this area. The security problems caused by irregular migration can be divided two ways: short-term and long-term. One of the most prominent problems of the past is the negative influence of the unsolved status of refugees on the Baltic countries' international prestige. The destabilizing connection between irregular migration, human trafficking, organized crime, and the increasing economic burden still remains a challenge. Irrespective of a long-term perspective, there are other security dangers that create various challenges to public stability and identity. The dynamics of a decade of irregular migration reveals two main tendencies: Firstly, that Baltic countries are gradually moving from transit countries to destination countries; secondly, that the role of the migrants from the CIS countries is growing.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10613
Updated:
2022-02-07 20:08:40
Metrics:
Views: 11
Export: