Muitų politikos įtaka pramonei, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muitų politikos įtaka pramonei, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą: disertacija
Alternative Title:
Impact of the Tariff Policy on Industry and Lithuania in integration into the European Union
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
148 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant integracijos problemą, pastebėta, kad neanalizuojama ekonominės integracijos įtaka atskiroms pramonės šakoms, nėra bandymų įvertinti statiškuosius ir dinamiškuosius Lietuvos integracijos į ES efektus, nustatyti jų galimų pasekmių prognozes. Nepavyko rasti darbų, kur būtų sugretinta muitų politika su atitinkamų pramonės šakų gamybos ir importo plėtra. Mokslinio darbo tikslas Temos aktualumas lemia tyrimo tikslą - ištirti muitų pokyčių tendencijas ir jų įtaką Lietuvos pramonei, integruojantis į ES. Tyrimo objektas Lietuvos pieno ir tekstilės pramonės šakų gamybos ir eksporto pokyčiai bei jų ryšys su muitų liberalizavimu, integruojantis į ES. Teoriniai rezultatai Išanalizuoti ekonominės integracijos bruožai, nustatyti jos lygiai, ištirti Lietuvos integracijos procesai jų požiūriu, nustatyti jų poveikį Lietuvos vidinei ir išorinei transformacijai. Ištirta statiškieji ir dinamiškieji efektai, nustatomos galimos jų pasekmės bei prognozės Lietuvai. Pateikta muitų politika ES, išryškinant netarifinių apribojimų (NTA) paplitimą ir svarbą bei įtaką Lietuvai. Įvertinta muitų liberalizavimo politika ir jos įtakoje didėjančios konkurencijos galimybės. Praktiniai rezultatai Ištirta muitų liberalizavimo tendencija Lietuvoje bei jos įtaka Lietuvos pieno ir tekstilės pramonės šakų gamybai bei eksportui; Nustatytas netiesioginis importo muitų liberalizavimo poveikis gamybai, specializacijai, eksportui, didėjant konkurencijai; Atlikta pieno ir tekstilės pramonės šakų palyginamoji analizė, išskiriant bendruosius ir specifinius bruožus, muitų liberalizavimo sąlygomis. [Iš leidinio]

ENIt has been noted that the analysis of the integration problem does not cover the influence of economic integration on individual branches of industry, there were not attempts made to assess the static and dynamic effects of Lithuania’s integration into the EU or give any forecast of eventual outcomes. The purpose of the research is to investigate into the tendencies of tariff variations and their impact of the Lithuanian industry in integration into the EU. Variations in production and exports of the Lithuanian diary and textiles branches of industry and their relation to liberalisation of tariffs in integration into the EU constitute the object of the research. The thesis analysed the attributes of economic integration, defined its levels, inquired into the processes of Lithuania’s integration and determined their impact on the internal and external transformation of Lithuania. Furthermore, it explored into the static and dynamic effects as well as their eventual outcomes and forecasts for Lithuania. The tariff policy in the EU is reviewed, focusing on prevalence, significance and impact of the non-tariff restrictions (NTR) on Lithuania. Assessment is given as to the policy of tariff liberalisation and competition possibilities growing under its influence. The thesis gives an analysis of the tendency of tariff liberalisation in Lithuania and its impact on the production and exports of Lithuanian diary and textiles branches of industry, indirect impact of liberalisation of import duties on production, specialisation, exports under the conditions of growing competition.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10608
Updated:
2022-02-07 20:09:16
Metrics:
Views: 8
Export: