Mokestinių ginčų proceso teisinė analizė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokestinių ginčų proceso teisinė analizė: disertacija
Alternative Title:
Legal analysis of the tax dispute process
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
159 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Pagrindinis darbo tikslas – nustatyti ir aptarti mokestinių ginčų proceso dalyvių teises ir pareigas atskirose mokestinio ginčo nagrinėjimo stadijose, pateikti pasiūlymus dėl mokestinių ginčų proceso dalyvių teisinio statuso kodifikuoto reglamentavimo. [...] Pirmame darbo skyriuje pateikiamos ir lyginamos mokestinių ginčų sąvokos, vartojamos dabar galiojančiose ir anksčiau galiojusiuose Lietuvos teisės aktuose. [...] Antrame skyriuje pateikiamos I.T.Tarasovo, M.V. Kasariovos, A.K. Solovjovos, R.D. Rachunovo, H.W.R. Wade, L.C.F.Forsyth, K. Larenz nuomonės dėl mokestinius ginčus nagrinėjančių institucijų ir juose dalyvaujančių asmenų. [...] Trečiajame skyriuje aptariamos visų mokestinių ginčų proceso dalyvių bendrosios ir specialiosios teisės ir pareigos ikiteisminėje ir teisminėje stadijose. Autorė siūlo Mokesčių administravimo įstatyme ir mokesčių kodekse formuluojant mokesčių mokėtojo teisę ginčyti kiekvieną mokesčių administratoriaus ar jo pareigūno veiksmą dėl jo ir šio veiksmo pasekmes, nurodyti, kad mokesčių mokėtojas gali ginčyti kiekvieną mokesčių administratoriaus pareigūno veiksmą ar neveikimą ir šio veiksmo ar neveikimo pasekmes [...]. Teisiniu aspektu vertinama situacija, kai atliekamas patikrinimas ir teisiškai-logiškai pagrindžiama mokesčio mokėtojo teisė papildyti jau pateikto skundo reikalavimus dėl papildomai atlikto patikrinimo ir papildomai surašyto patikrinimo akto. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The primary aim of this study is to establish and discuss the rights and responsibilities of persons involved in the tax dispute process at different stages of the examination, to provide suggestions for codified regulation of the legal status of those involved in the tax dispute process. [...] The first part of the study provides the concepts/notions/understandings of tax dispute used in current and previous Lithuanian legal acts, and compares them. [...] The second part of the study provides the opinions of I.T.Tarasov, M.V. Kasariova, A.K. Solovjova, R.D. Rachunov, H.W.R. Wade, L.C.F.Forsyth, and K. Larenz on the institutions examining tax disputes and those persons involved. [...] The third part discusses all the general and special rights and responsibilities governing those persons involved at the pre-trial and trial stages of the tax dispute process. The author suggests formulating a taxpayer’s law/right to be included in the Tax Inspectorate laws and the tax code to which allows the actions and the consequences thereof of every tax inspector or their subordinates to be brought into question to indicate that the taxpayer can dispute every action or inaction by a tax inspector or their subordinates and the consequences of this action or inaction. […] Legal aspects of the situation evaluated are that inspections conducted and the legal-logical basis for supplementing the taxpayer’s rights have already drawn complaints about the additional inspection and additional acts drawn up.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10603
Updated:
2022-02-07 20:08:37
Metrics:
Views: 26
Export: