Juridinio asmens administracinė atsakomybė aplinkosaugos srityje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juridinio asmens administracinė atsakomybė aplinkosaugos srityje: disertacija
Alternative Title:
Administrative responsibility of a legal person in the area of environmental protection
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
188 lap
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 metais Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Administrative liability of a legal entity in the environmental sphere Vilnius, 2007 35 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojama juridinio asmens administracinė atsakomybė aplinkosaugos srityje – kaip potencialiai veiksminga darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo priemonė. Tyrimo objektas – privačių juridinių asmenų administracinės atsakomybės aplinkosaugos srityje teisinio reguliavimo politikos formavimas ir jos realizavimas darnaus vystymosi įgyvendinimo kontekste. Darbe siekiama sisteminiu požiūriu ištirti juridinių asmenų administracinės atsakomybės aplinkosaugos srityje instituto teisinio reguliavimo trūkumus, pasiūlyti sprendimų variantus ir įvertinti šio instituto veiksmingumą darnaus vystymosi ideologijos kontekste. Pirmiausia apžvelgiama darnaus vystymosi ideologija ir juridinio asmens teisinės atsakomybės aplinkosaugos srityje veiksmingumas šios ideologijos kontekste. Toliau tiriama juridinio asmens administracinės atsakomybės aplinkosaugos srityje teisinio reguliavimo bei veiksmingumo problematika: analizuojami aplinkos teisės ir aplinkosaugos teisės pažeidimo objektų sampratos ir pokyčiai, juridiniam asmeniui taikytinų administracinių sankcijų aplinkosaugos srityje teisinio reguliavimo problematika, kaltės nustatymo problemos, tiriama griežtos atsakomybės doktrinos įtvirtinimo galimybė už pavojingiausius aplinkosaugos teisės pažeidimus, gilinamasi į administracinės atsakomybės aplinkosaugos srityje subjekto tapatumo problemas. Galiausiai darbe vertinamos aplinkosaugos priemonės ir jų svarba, siekiant darnaus vystymosi tikslų. [Iš leidinio]

ENThe dissertation explores administrative responsibility of legal persons in the area of environmental protection –as one of the potentially effective measures of implementing sustainable development goals. The subject of research formulation of policy on legal regulation of administrative responsibility of private legal persons in the area of environmental protection and its realization in the context of promoting sustainable development. The work aims to examine in detail shortcomings of legal regulation of the institution of administrative responsibility of private legal persons in the area of environmental protection, formulate ways of resolving them and assess the effectiveness of this institution in the context of sustainable development ideology. Firstly, the work explores sustainable development ideology and effectiveness of legal responsibility of legal persons in the area of environmental protection in the context of this ideology. Next, the author looks into issues related to legal regulation and effectiveness of administrative responsibility of legal persons in the area of environmental protection: he analyzes the concept of legal violations and its changes in environmental law and environmental protection law, issues related to legal regulation of applying administrative sanctions to legal persons in the area of environmental protection, the problems of defining guilt, the author explores possibilities of establishing a strict responsibility doctrine for the most dangerous violations of environmental protection law, discusses identity problems related to administrative responsibility in the area of environmental protection. Finally, the work evaluates environmental protection measures and their importance in achieving the goals of sustainable development.

Subject:
Related Publications:
Europos Sąjungos aplinkos teisė : raida ir perspektyvos / Rasa Ragulskytė-Markovienė. Teisė. 2011, t. 78, p. 93-103.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10598
Updated:
2022-02-07 20:09:04
Metrics:
Views: 52
Export: