Įmonių vertinimas klasifikavimo metodais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių vertinimas klasifikavimo metodais: disertacija
Alternative Title:
Assessment of Companies Using Classification Methods
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
236 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
  • Dr. disert. santrauka: Valuation of companies by classification methods Kaunas, 2006 48 p
  • Dr. disert. santrauka: Valuation of companies by classification methods Kaunas, 2006 kompakt. diskas
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje sprendžiama įvairiapusiško įmonių vertinimo problema. Norint susidaryti įvairiapusišką vaizdą apie įmonę, reikalinga ne pavienių rodiklių, o jų sistemos analizė. Dažniausiai, vertinant įmonę, nepriklausomai nuo to, kas ją vertina (vadovai, investuotojai, verslo vertintojai ar pan.), neapsieinama be jos palyginimo su kitomis įmonėmis. Norint atlikti įmonių palyginimą, reikalingas jų rodiklių panašumų bei skirtumų įvertinimas. Atsižvelgiant į tai, darbe siūlomas naujas įmonių vertinimo būdas, suskirstant jas į klases taip, kad klasės viduje įmonės būtų panačios, o tarp klasių jos reikšmingai skirtųsi. Klasifikavimas naudingas tuo, kad jis leidžia apibendrinti informaciją, susiaurinti tam tikrai analizei reikalingų duomenų aibę, pasirenkant tik vieną ar kelias dominančias klases. Šiame darbe sukurtas įmonių klasifikavimo modelis. Jis yra gana išsamus, leidžia įvertinti bet kokį rodiklių kiekį ir išspręsti nemažai praktinių uždavinių. Sukurtas įmonių klasifikavimo modelis darbe pritaikytas tokiems praktiniams uždaviniams: įmonių dydžiui nusakyti, konkurencinei analizei atlikti, bankroto rizikos įvertinimui, įmonių vertės nustatymui ir investicinių sprendimų priėmimui. Klasių analizė gali duoti naudingos informacijos apie įmones daugeliui jos vartotojų: įmonių vadovams, akcininkams, potencialiems investuotojams, įmonių tiekėjams, kreditoriams, įmonių vertintojams ir pan. Be to, aprašytas klasifikavimo modelis yra universalus. Jis tinka ne tik įmonėms, bet ir kitiems objektams, kurie charakterizuojami daugybe įvairių rodiklių, pavyzdžiui, valstybėms, regionams ir pan. [Iš leidinio]

ENThe dissertation proposes solutions to the problems of company assessment. In order to obtain a well-rounded opinion about a company, single indicators are not enough; a system analysis is needed. Most often, when assessing a company, regardless of who is doing the assessment (managers, investors, business assessors, and so forth), a company is always compared to other companies. In order to compare the companies, there has to be an assessment of the similarity and differences in their indicators. Considering that this dissertation proposes a new way of assessing companies, dividing them into classes, so that the companies inside a class are similar and would strongly differ between the classes. The classification is useful because it allows summarising information and narrowing the extensive data needed for one or another analysis, when only one or several classes of interest are selected. This work creates a company classification model. It’s quite comprehensive and allows assessing any number of indicators and solving many practical tasks. The work adapts the model for the following practical tasks: to establish the company size, to carry out a competitiveness analysis, to assess bankruptcy risk, to establish the value of the company, and to make investment decisions. Class analysis can provide useful information about companies to most of the users: company management, shareholders, potential investors, company suppliers, creditors, company assessors, and so forth. Moreover, the described classification model is universal. It can be applied not only to companies, but also to other objects that are characterized by many various indicators, for examples countries, regions, etc.

Related Publications:
Įvertinimo būdų pasirinkimas pateikiant tikrą ir teisingą įmonės finansinę būklę / Vita Daubarienė, Kristina Rudžionienė. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 2008, t. 3, p. 18-31.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10597
Updated:
2022-02-07 20:08:19
Metrics:
Views: 21
Export: