Įmonės informatyvios dividendų politikos formavimo ir jos tęstinumo modeliai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės informatyvios dividendų politikos formavimo ir jos tęstinumo modeliai: disertacija
Alternative Title:
Models of Formation of the Informative Dividend Policy of an Enterprise and of its Continuity
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
163 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedroje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Models of formation and continuity of company informative dividend policy Kaunas, 2005 30 p. : schem
Summary / Abstract:

LTMokslinė problema – iki šiol nėra bendros veiksnių prioritetų sistemos įmonės dividendų politikai formuoti, kriterijų dividendų politikos tęstinumo tikslingumui patikrinti bei metodikos informatyviai dividendų politikai vykdyti. Tyrimų objektas – įmonės dividendų politika. Tyrimų tikslas – sukurti įmonės informatyvios dividendų politikos formavimo ir jos tęstinumo modelius, leidžiančius investuotojui pasirinkti efektyvesnes investicijas į įmonių akcijas. Darbo mokslinis naujumas:  Nustatyta dividendų politikos svarba ir vaidmuo įmonės finansinėje sistemoje per jos strategiškai, bet lanksčiai priimamus sprendimus skirstant pelną, nukreiptus į įmonės akcijų investicinio patrauklumo ir rinkos vertės didinimą.  Atlikta dividendų politikos svarbos / neutralumo akcijų rinkos kainai teorijų analizė, išskirtos pagrindinės šių teorijų kryptys investuotojų teikiamų pirmenybių bei dividendų signalizavimo ir informatyvumo atžvilgiu.  Atrinkti pagrindiniai veiksniai, nusakantys dividendų politikos įtaką akcijų rinkos kainai bei sudaryta šių veiksnių prioritetų sistema įmonės dividendų politikai formuoti ir jos tęstinumui vertinti.  Atlikta dividendų politikos rūšių palyginamoji analizė bei sudaryta dividendų politikos pasirinkimo matrica, atsižvelgiant į investuotojų vartojimo poreikius.  Sukurti įmonės informatyvios dividendų politikos formavimo ir jos tęstinumo modeliai, leidžiantys suformuoti ir vykdyti strategiškai orientuotą, bet lanksčią įmonės dividendų politiką, didinantys planuojamų įsigyti akcijų pasirinkimo efektyvumą. [Iš leidinio]

ENThe object of the research is the dividend policy of an enterprise. The research is aimed at developing of the models of formation of the informative dividend policy of an enterprise and its continuity that enable the investor to choose more effective investments into shares of enterprises. The novelty of the research lies in the following:  Determination of the importance and the role of the dividend policy in the financial system of an enterprise through its strategically, yet flexibly made decisions in profit distribution, oriented to increase desirability of shares in terms of investment and of the market value.  Accomplishment of the analysis of the theories of the importance/neutrality of the dividend policy with regard to the market price of shares; definition of the basic trends of the theories in respect of priorities given by investors and dividend signalling as well as informativeness.  Selection of the main factors describing the influence of the dividend policy on the market price of shares and formulation of the priority system of the factors for formation of the dividend policy and assessment of its continuity.  Accomplishment of the comparative analysis of the types of the dividend policy and formulation of the selection matrix of the dividend policy.  Development of the models of formation of the informative dividend policy of an enterprise and its continuity.

Related Publications:
Dividendai ir jų mokėjimas : teisinis vertinimas / Vytautas Vaškelaitis, Viktorija Martišiūtė. Teisė. 2010, t. 76, p. 7-20.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10592
Updated:
2022-02-07 20:08:32
Metrics:
Views: 18
Export: