Lietuvos politinių partijų organizacijos sociologinė analizė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos politinių partijų organizacijos sociologinė analizė: disertacija
Alternative Title:
Sociological Analysis of the Organisation of Lithuanian Political Parties
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
195 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2003 metais Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Sociological analysis of the organization of Lithuanian political parties Kaunas : Technologija, 2004 33 p
Summary / Abstract:

LTŠioje disertacijoje siekiama išnagrinėti Lietuvos partijų organizacijos sandaros kaitą bei nustatyti partijų sąveiką su valstybe ir pilietine visuomene 1989 – 2002 m. laikotarpiu; apibrėžti Lietuvos partijų organizacijos modelį ir įvertinti Lietuvos piliečių politinės raiškos galimybes dalyvaujant politinių partijų veikloje. Pirmoje darbo dalyje analizuojami partijų organizacijų tyrimai pradedant nuo klasikinių politikos sociologijos darbų ir baigiant Lietuvos moksininkų atliktais darbai. Taip pat yra išskiriami partijos organizacijos vidinės stuktūros analizės pjūviai. Antrojoje dalyje skirta, remiantis pristatytu modeliu ir apibrėžtais tyrimo kintamaisiais yra atliekama detali Lietuvos politinių partijų socialinės sąrangos analizė. Analizuojami atskiri jos komponentai (nariai, partijos, partija valdžioje, partijos aparatas). Taip pat atliekamas sprendimų priėmimo ir galios pasiiskirstymo Lietuvos politinių partijų organizacijoje tyrimas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThis dissertation seeks to examine changes in the organisational constitution of the Lithuanian parties and determine the interplay between the parties, the state and the civil society in 1989-2002; define the organisational model of the Lithuanian parties and evaluate the citizens’ opportunities of political self-expression through participation in the activities of political parties. The first part of the dissertation analyses the studies of political party organisations, beginning with the classical works in political sociology and ending with the works of the Lithuanian scientists. Moreover, it provides analytical perspectives to the internal organisational structure of parties. The second part performs a comprehensive analysis of the social constitution of the Lithuanian political party system by analysing its individual components (members, parties, government party, and party apparatus). Moreover, the dissertation investigates the distribution of decision-making and power in the organisation of the Lithuanian political parties.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10583
Updated:
2022-01-21 08:44:38
Metrics:
Views: 26
Export: