Lietuvos policijos teisės sistema: hipotezė ir modeliai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos policijos teisės sistema: hipotezė ir modeliai: disertacija
Alternative Title:
The Lithuanian police law system: hypothesis and models
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
141 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Darbo tikslas remiantis įvairių mokslo šakų išvadomis ir egzistuojančios teisės normų sistemos būklės analize nustatyti sąlyginai savarankiškos policijos teisės sistemos pagrindus, apibrėžiant jos objektą ir metodą, santykį su administracine teise ir procesu, taip pat jos reguliacinę įtaką teisėsaugos institucijų sistemai. [...] Pirmoji dalis skirta apibrėžti metodologinius sistemos tyrimo pagrindus. Žinant, kad policijos teisės sistemos turinys ir ribos labai nedaug diskutuotos, atsišliejama į kontinentinės teisinės sistemai būdingą teisės šakos sampratą. Hipoteziškai apibrėžiant policijos teisės sistemą, nustatomi ir tiriami sistemos išbaigtumui metodologinę reikšmę turintys imperatyvai. Tai saugumo, kaip atitinkamą visuomeninių santykių sistemą vienijančio reiškinio, kategorija, policijos teisės terminas ir jos mokslinis tapatumas. [...] Antroji dalis skirta teoriniam policijos teisės, kaip administracinės teisės pošakio, sistemos modeliui apibrėžti. Tam pasirinkti trys matmenys: teisinio reguliavimo objektas, teisinio reguliavimo metodas ir santykis su administracine teise ir administraciniu procesu. [...] Trečioji dalis skirta apibrėžti institucinius policijos teisės, kaip teisėsaugos veiklos reguliatoriaus, įgyvendinimo ypatumus. Tai, kad policijos teisės reguliuojami visuomeniniai santykiai susiklosto atliekant asmens, valstybės, visuomenės ir nacionalinio saugumo sričių valstybinį administravimą bei užtikrinant Lietuvos teisėsaugos institucijų veiklos teisinį reglamentavimą, tiesiogiai nurodo į policijos teisės funkciją – reguliuoti teisėsaugos institucijų veiklą. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The aim of this study is to establish the basis for a conditional police law system, based on conclusions drawn from various branches of science and conditions of an analysis of existing norms of law, outlining their object and method and relations with administration law and procedure, and their regulatory influence on the systems of the law enforcement institutions. [...] The first part focuses on the methodological basis of the systems analysis. With the knowledge that the content of the police law and its limits are little discussed, it leans towards an understanding of the branches of law characteristics of the continental legal systems. The police law system is hypothetically defined, establishing and investigating the clear exposition of the imperatives [...] The second part is devoted to defining the theoretical models of police laws as a sub-branch of administrative law. Three dimensions were chosen for this: the object of legal regulation, the method of legal regulation, and relations with administrative law and the administrative process. [...] The third part defines the features of implementing institutional police laws as regulators of law enforcement activity. As the police laws regulating society’s relations with those enforcing them, with the state, with state administration in the sphere of social and national security, which ensure the legal regulation of the law enforcement institutions in Lithuania, directly indicates the function of police law, which is to regulate the activity of the law enforcement institutions.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10582
Updated:
2022-02-07 20:08:29
Metrics:
Views: 21
Export: