Lietuvos ekonominė politika ūkio restruktūrizacijos požiūriu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ekonominė politika ūkio restruktūrizacijos požiūriu: disertacija
Alternative Title:
Lithuanian economic policy in terms of economic restructuring
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
124 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimų objektas - Lietuvos ūkis, jame vykstantys struktūriniai procesai ir juos sąlygojančios ekonominės politikos priemonės. Lietuvos ūkis analizuojamas trijų sektorių ūkio struktūros (žemės ūkis, pramonė, paslaugų sfera) požiūriu. Sektorinės ūkio struktūros vertinimo rodikliu pasirinktas darbuotojų pasiskirstymas pagal atskiras ekonomines veiklas. Mokslinio darbo tikslas - pasiūlyti Lietuvos ilgalaikės ekonominės politikos principus ir jos įgyvendinimo priemones, atitinkančias šiuolaikines socialines — ekonomines sąlygas bei pasaulines struktūrinio vystymosi tendencijas. Pagrindinis darbo tikslas pareikalavo išspręsti šiuos uždavinius: • išanalizuoti pasaulinės ekonominės politikos vystymosi tendencijas ir parinkti šiuolaikines sąlygas atitinkančias rinkos reguliavimo priemones; • išanalizuoti ir įvertinti pasaulinio ūkio struktūrinių poslinkių dinamiką; • ištirti ūkio struktūros ryšį su šalių vykdoma ekonomine politika; • išanalizuoti, palyginti ir įvertinti Lietuvos ūkio struktūrinių poslinkių dinamiką pasaulinio ūkio restruktūrizacijos kontekste; • atliktos analizės pagrindu įvertinti vykdytos ekonominės politikos įtaką Lietuvos ūkio struktūrai; • apibrėžti ekonominės politikos principus, kuriais remiantis turėtų būti plėtojamas Lietuvos ūkis ir pasiūlyti jų taikymo priemonių sistemą; • pateikti Lietuvos ekonominės kultūros transformacinės politikos koncepciją ir jos įgyvendinimo principus. Darbe ūkio struktūros priklausomybės nuo valstybės reguliavimo laipsnio įvertinimas atliktas naudojant Fraizerio instituto pasiūlytą ekonominės laisvės indeksą.

ENThe object of the thesis is the Lithuanian economy, its structural processes and its economic and political causes. The aim of the research is to propose principles of a long-term economic policy in Lithuania and means of its implementation, which meet the current social-economic conditions as well as the world structural development tendencies. The following objectives had to be implemented to reach this aim: • To analyse the world tendencies of the economic policy development and to apply the present-day conditions corresponding to market regulation measures; • To analyse and evaluate the dynamics of changes in the world economic structures; • To examine the relations of economic structures with countries’ economic policies; • To analyse, compare and evaluate dynamics of changes in the Lithuanian economic structure in the context of the world economic restructuring; • Based on the analysis performed, to evaluate an impact of the implemented economic policy on the Lithuanian economic structure; • To define principles of the economic policy, according to which Lithuanian economy should be developed, and to propose means of their application; • To provide a concept of transformation policy of the Lithuanian economic culture and its implementation principles. The assessment of the dependence of the economic structure on the degree of state regulation has been performed by applying the index of economic freedom proposed by the Fraisier Institute.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10573
Updated:
2022-02-07 20:09:08
Metrics:
Views: 10
Export: